Ngành Kỹ thuật ô tô

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7520130; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2021

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kỹ thuật Ô tô của Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng đã được cập nhật theo hướng tiếp cận công nghệ mới và đón đầu xu thế phát triển ô tô trong tương lai. Sinh viên theo học chương trình này sẽ có kiến thức tổng hợp, bên cạnh những kiến thức kinh điển về cơ, nhiệt, điện của chuyên ngành sẽ được bổ sung những kiến thức về kỹ thuật số để thích nghi với yêu cầu của thực tiễn để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về tuyển dụng nhân lực ở các lĩnh vực như thiết kế, nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, đăng kiểm, kinh doanh ô tô,... đặc biệt đáp ứng nhân lực phát triển các thế hệ ô tô tương lai (ô tô điện, ô tô hybrid hay ô tô dùng pin nhiên liệu (fuel cell), ô tô thông minh và ô tô không người lái).

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật ô tô Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để có được nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, trong học tập và nghiên cứu.
2. Có kiến thức về cơ sở kỹ thuật và cơ sở ngành đáp ứng yêu cầu tiếp cận và nghiên cứu ngành kỹ thuật ô tô.
3. Có kiến thức toàn diện về ngành kỹ thuật ô tô để thực hành phân tích, đánh giá và nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật ô tô.
4. Có kỹ năng vận dụng kiến thức ngành để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thực tiễn sản xuất thuộc lĩnh vực kỹ thuật ô tô.
5. Có khả năng quản lý, có khả năng tư duy phản biện, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề kỹ thuật ô tô; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp đối với ngành.
6. Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa văn hóa.
7. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành); Có trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 450 hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo và sử dụng được tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn.
8. Có năng lực tư duy thiết kế sáng tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm thuộc lĩnh vực kỹ thuật ô tô phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp, xã hội trong xu hướng toàn cầu hóa.
Người học tốt nghiệp chương trình chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân – Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật ô tô đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để có được nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, trong học tập và nghiên cứu.
2. Có kiến thức cơ sở kỹ thuật và cơ sở ngành đáp ứng yêu cầu tiếp cận và nghiên cứu ngành kỹ thuật ô tô.
3. Có kiến thức chuyên sâu đặc thù toàn diện về ngành kỹ thuật ô tô và khoa học kỹ thuật liên ngành để phân tích, thiết kế và giải quyết những vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp trong lĩnh công nghệ, kỹ thuật ô tô.
4. Có khả năng vận dụng kiến thức ngành để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thực tiễn sản xuất thuộc lĩnh vực kỹ thuật ô tô.
5. Có kỹ năng tổ chức, quản trị; có năng lực phản biện chuyên môn chuyên sâu đặc thù thuộc lĩnh vực kỹ thuật ô tô; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp đối với ngành; có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu.
6. Có kỹ năng truyền đạt tri thức và làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường đa ngành, đa văn hóa.
7. Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành); Có trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 600 hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo và sử dụng tiếng Anh thành thạo trong lĩnh vực chuyên môn.
8. Có năng lực tư duy thiết kế sáng tạo, nghiên cứu phát triển sản phẩm chuyên sâu đặc thù thuộc lĩnh vực kỹ thuật ô tô đáp ứng tiêu chuẩn và các ràng buộc về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội trong xu hướng toàn cầu hóa.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật ô tô có cơ hội:
 Làm việc tại nhà máy, trung tâm nghiên cứu và phát triển thuộc các tập đoàn phát triển ô tô thế hệ mới như Tesla Motors, Volkswagen, Toyota, Nissan, Peugeot, Renault, VINFAST, Trường Hải…
 Làm việc cho các tập đoàn ô tô Nhật Bản, Hàn Quốc như Toyota, Daihatsu, Hino, Nissan, Honda, Hyundai…
 Làm việc tại các trung tâm đăng kiểm ô tô, các cơ sở kinh doanh ô tô thế hệ mới, các cơ quan quản lý nhà nước về phương tiện giao thông đường bộ.
 Giảng dạy chuyên môn Cơ khí Ô tô tại các trường Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm đào tạo.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp cử nhân – kỹ sư ngành Kỹ thuật ô tô có cơ hội:
 Làm việc tại nhà máy, trung tâm nghiên cứu và phát triển thuộc các tập đoàn phát triển ô tô thế hệ mới như Tesla Motors, Volkswagen, Toyota, Nissan, Peugeot, Renault, VINFAST, Trường Hải…
 Làm việc cho các tập đoàn ô tô Nhật Bản, Hàn Quốc như Toyota, Daihatsu, Hino, Nissan, Honda, Hyundai…
 Làm việc tại các trung tâm đăng kiểm ô tô, các cơ sở kinh doanh ô tô thế hệ mới, các cơ quan quản lý nhà nước về phương tiện giao thông đường bộ.
 Tham gia các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và các trường đối tác nước ngoài.
 Làm việc cho các Trường đại học, Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực kỹ thuật ô tô.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 25.20
2021 60 " A00;  A01" 25.00