Ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7580201B; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2022

II. GIỚI THIỆU

Trong kỷ nguyên cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng, ngành xây dựng Việt Nam đang chuyển mình thích ứng mạnh mẽ, trong đó nổi bật nhất là xu thế xây dựng đô thị thông minh “smart city”. Các giải pháp và công nghệ thông minh như: BIM, Trí tuệ nhân tạo, IoT, Viễn thám, GIS …, được ứng dụng trong kỹ thuật xây dựng và quản lý xây dựng đô thị. Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng xin giới thiệu Ngành Kỹ thuật xây dựng- Chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh (Civil Engineering-Smart City Construction Engineering and Management), đây là một hướng đào tạo mới không những đáp ứng được nguồn nhu cầu nhân lực trong nước mà còn có khả năng hội nhập trong cộng đồng xây dựng thuộc khu vực và thế giới hiện nay và trong thời gian đến.

Người học tốt nghiệp trình độ đại học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Xây dựng - chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về toán, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, giải pháp thông minh để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh;
2. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh;
3. Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp;
4. Có khả năng tổng hợp thông tin để phân tích và đưa ra giải pháp hiệu quả thuộc lĩnh vực xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh;
5. Có khả năng làm việc nhóm; có khả năng giao tiếp hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp;
6. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương; có khả năng đọc hiểu ngoại ngữ trong lĩnh vực xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh;
7. Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành (hiện tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT); ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh;
8. Có khả năng hình thành ý tưởng và xây dựng quy trình thiết kế, lập kế hoạch, quản lý điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Xây dựng - chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về toán, khoa học, kỹ thuật, công nghệ gắn với chuyên ngành kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh, liên ngành trong lĩnh vực xây dựng và công nghệ thông tin nhằm phân tích, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp, đáp ứng các tiêu chuẩn và các yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội;
2. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh;
3. Có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu, ứng xử chuyên nghiệp;
4. Có khả năng tổng hợp thông tin để phân tích, dự báo, đưa ra giải pháp tối ưu thuộc lĩnh vực xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh;
5. Có khả năng làm việc nhóm; có kỹ năng truyền đạt tri thức trong hoạt động nghề nghiệp;
6. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương; có khả năng đọc hiểu chuyên sâu ngoại ngữ trong lĩnh vực xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh;
7. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành (hiện tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT); ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển công cụ tính toán trong lĩnh vực xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh;
8. Có kỹ năng tổ chức, quản trị; có khả năng quản lý hiệu quả và cải tiến các hoạt động nghề nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Kỹ thuật Xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh phù hợp với vị trí:
 Cán bộ tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xây dựng tại các công ty, tập đoàn xây dựng trong nước và quốc tế.
 Cán bộ kỹ thuật tại các Ban quản lý dự án, các Sở Ban ngành của Nhà nước về xây dựng cơ bản.
 Cán bộ kỹ thuật tại các công ty phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ bậc 7 tích hợp Cử nhân - Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh phù hợp với vị trí:
 Cán bộ tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xây dựng tại các công ty, tập đoàn xây dựng trong nước và quốc tế.
 Cán bộ kỹ thuật tại các Ban quản lý dự án, các Sở Ban ngành của Nhà nước về xây dựng cơ bản.
 Cán bộ kỹ thuật tại các công ty phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng.
 Tham gia công nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 15.00
2018 80 A00; A01 15.10

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 15 A00 ;A01 22.21