Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7580202; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1976

II. GIỚI THIỆU

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (KTXDCTT) là ngành học chuyên về việc thiết kế, xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công trình bến cảng, công trình bảo vệ bờ biển, bờ sông, hải đảo cũng như công trình ven thềm lục địa, khu vực cửa sông ven biển…Ngoài ra tốt nghiệp ngành này sinh viên cũng có đầy đủ các kiến thức và kỹ năng để có thể làm việc tốt trong các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên nước, phòng chống lũ lụt, thiên tai, chống ngập lụt đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam có khả năng:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ trong phân tích, thiết kế, thi công, vận hành, đánh giá và nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng công trình thủy, quản lý và khai thác tài nguyên nước;
2. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp; có đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp; ứng xử chuyên nghiệp;
3. Có khả năng làm việc nhóm, giao tiếp hiệu quả và sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn;
4. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành (hiện tại là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT);
5. Có khả năng hình thành ý tưởng, lập kế hoạch, quản lý điều hành hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng công trình thủy, quản lý và khai thác tài nguyên nước phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học, kỹ thuật gắn với ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy, quản lý và khai thác tài nguyên nước, các kiến thức liên ngành xây dựng nhằm phân tích, thiết kế, thi công, vận hành, nghiên cứu, đánh giá và giải quyết hiệu quả các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp đáp ứng các tiêu chuẩn và các yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội;
2. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp; có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp; ứng xử chuyên nghiệp;
3. Có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu;
4. 4. có khả năng làm việc nhóm; có kỹ năng truyền đạt tri thức và sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn;
5. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành (hiện tại là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT);
6. Có khả năng tổ chức, quản trị và cải tiến các hoạt động thiết kế, thi công, khai thác - vận hành trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng công trình thủy, quản lý và khai thác tài nguyên nước.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy phù hợp với vị trí:
 Cán bộ tư vấn, thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì và quản lý các dự án xây dựng công trình thủy, xây dựng cơ bản;
 Cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lý tại các sở ban ngành trong các lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước, môi trường, phòng chống thiên tai.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy phù hợp với các vị trí:
 Tư vấn, thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì, quản lý và các công việc của chuyên gia tại các dự án xây dựng công trình thủy, xây dựng cơ bản;
 Cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lý chuyên sâu tại các sở ban ngành trong các lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước, môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu;
 Giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy và quản lý tài nguyên nước.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 15.00
2021 20 " A00;  A01" 18.40
2020 17.60
2018 50 A00; A01 15.05

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 20 A00 ;A01 17.48
2021 14 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 17.80
2020 16.00