Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7520103A; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1977

II. GIỚI THIỆU

"Ngành Kỹ thuật Cơ khí - chuyên ngành Cơ khí Động lực của Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng được thiết kế với mục tiêu đào tạo chuyên sâu về ô tô, động cơ, máy thủy khí và phương tiện giao thông cơ giới. Là ngành học có truyền thống 45 năm (từ 1977) đảm nhận cung cấp nhân lực kỹ sư chất lượng cao cho các doanh nghiệp miền Trung, Tây Nguyên và trong cả nước.
Ngoài các học phần lý thuyết, chương trình đào tạo tập trung đào tạo kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành như Catia, HyperWork, Ansys, …, thực hành trực tiếp tại PTN, thực tập và làm dự án tốt nghiệp tại doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Cơ khí Động lực dễ dàng tìm kiếm việc làm với thu nhập cao nhờ có năng lực tư duy, phản biện, năng lực lãnh đạo, quản lý trong thiết kế, chế tạo và điều hành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí Động lực thường xuyên được cập nhật nhằm phù hợp thực tế sản xuất. Năm 2020, chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí Động lực đã được công nhận đạt tiêu chuẩn AUN-QA của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.
"

"Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Cơ khí-chuyên ngành Cơ khí Động lực (ô tô, động cơ đốt trong, xe máy chuyên dùng và các hệ thống động lực) Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thực về Toán, khoa học cơ bản, trong giải quyết các vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật Cơ khí-chuyên ngành Cơ khí Động lực.
2. Có khả năng áp dụng kiến thức công nghệ, kỹ thuật cơ bản trong thực hành, phân tích, thiết kế, đánh giá các hệ thống động lực, ô tô, động cơ đốt trong.
3. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp.
4. Có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu.
5. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế, tính toán chuyên ngành.
6. Có khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực Cơ khí động lực.
7. Có khả năng tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả.
8. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế, lập kế hoạch để giải các vấn đề ký thuật chuyên ngành.
9. Có năng lực quản lý điều hành hoạt động trong lĩnh vực Cơ khí Động lực phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp, xã hội, môi trường.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Cơ khí-chuyên ngành Cơ khí Động lực (ô tô, động cơ đốt trong, xe máy chuyên dùng và các hệ thống động lực) đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thực về Toán, khoa học cơ bản, trong quá trình giải quyết các vấn đề thuộc ngành kỹ thuật cơ khí-chuyên ngành Cơ khí Động lực
2. Có khả năng áp dụng công nghệ, kỹ thuật gắn với chuyên ngành Cơ khí Động lực, liên ngành để phân tích, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp về quy trình, hệ thống.
3. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp; Có đạo đức và ứng xử chuyên nghiệp.
4. Có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu.
5. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT; Sử dụng các phần mềm thiết kế, tính toán chuyên ngành.
6. Có khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong lĩnh vực Cơ khí động lực.
7. Có khả năng tổ chức và làm việc nhóm hiệu quả.
8. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế, lập kế hoạch để giải các vấn đề kỹ thuật chuyên ngành đáp ứng các tiêu chuẩn và các yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội.
9. Có kỹ năng tổ chức, quản trị sản xuất, cải tiến các hoạt động kỹ thuật công nghệ chuyên sâu trong lĩnh vực Cơ khí Động lực phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường.
"

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

"Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Kỹ thuật Cơ khí-chuyên ngành Cơ khí Động lực phù hợp với các vị trí công việc:
 Đảm nhiệm công việc tại các công ty, các cơ quan doanh nghiệp trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí nói chung và Cơ khí động lực nói riêng: Thiết kế, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các hệ thống cơ khí, ô tô- máy động lực, hệ thống động lực, máy thủy khí…
 Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Cơ khí động lực tại các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ khí-chuyên ngành Cơ khí Động lực phù hợp với các vị trí công việc:
 Đảm nhiệm công việc tại các công ty, các cơ quan doanh nghiệp trong lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí nói chung và Cơ khí động lực nói riêng: thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống cơ khí, ô tô, máy động lực, hệ thống động lực, máy thủy khí…
 Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Cơ khí động lực tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
 Thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn ở lĩnh vực Cơ khí động lực nhằm phục vụ sự phát triển bền vững tại các Doanh nghiệp, Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường Đại học...
"

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 21.50
2021 30 " A00;  A01" 24.75
2020 24.65

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 25 A00 ;A01 26.40
2021 20 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 26.89
2020 24.50

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 5000 4750