Ngành Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7520216CLC; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2012

II. GIỚI THIỆU

Kỹ sư ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triểntrong lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

1. Áp dụng kiến thức toán, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để xác định, giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
2. Tiến hành các thí nghiệm, biểu diễn và phân tích dữ liệu trong lĩnh vực kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.
3. Lĩnh hội và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết; sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
4. Thể hiện được trách nhiệm đạo đức, nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật thuộc lĩnh vực kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa.
5. Thực hiện giao tiếp hiệu quả trong các tình huống khác nhau.
6. Hoạt động hiệu quả trong một nhóm mà các thành viên cùng nhau chia sẻ kỹ năng lãnh đạo, tạo ra một môi trường cộng tác đôi bên cùng có lợi và lập kế hoạch để đạt được các mục tiêu đề ra.
7. Thiết kế các hệ thống điều khiển có tính đến các yếu tố về sức khỏe cộng đồng, an toàn, văn hóa, kinh tế, xã hội và môi trường.
8. Đưa ra các quyết định hợp lý trên cơ sở xem xét sự tác động của các giải pháp điều khiển và tự động hóa trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Thiết kế, vận hành các thiết bị và hệ thống điều khiển tự động và tự động hóa với nền tảng là sử dụng điện năng.
- Công tác ở các cơ quan trong ngành Điện: các Điện lực, công ty Cao thế, Truyền tải, Thí nghiệm, các nhà máy điện, các công ty xây dựng công trình điện..v.v.
- Công tác ở các Công ty, Xí nghiệp trong các khu công nghiệp có liên quan đến sử dụng và khai thác điện năng và các dây chuyền sản xuất tự động như giao thông, xây dựng, xi măng, thép, dầu khí, thực phẩm, hóa chất, chế biến, giải trí...v.v.
- Công tác ở các ngành quân sự có sử dụng các thiết bị, khí tài tự động điều khiển và tự động hóa.
- Công tác ở lĩnh vực thiết bị y tế và các đơn vị có liên quan.
- Công tác ở các trường đại học đào tạo và cao đẳng, trung cấp dạy nghề trong lĩnh vực tự động điều khiển và tự động hóa sử dụng điện.
- Công tác ở các cơ quan nghiên cứu phát triển ứng dụng lĩnh vực tự động điều khiển và tự động hóa sử dụng điện.
- Công tác ở các đơn vị bán hàng, tư vấn khách hàng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điều khiển tự động và tự động hóa.
- Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình, các dự án có liên quan đến lĩnh vực điện tự động điều khiển và tự động hóa.
- Tự phát triển bản thân để tạo dựng nên nhiều thành tố phong phú xã hội trong lĩnh vực điều khiển tự động và tự động hóa
- Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy về kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học và cao đẳng.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 50 " A00;  A01" 24.70
2020 160 A00;  A01 24.90
2019 180 A00; A01 21.25
2018 45 A00; A01 17.75

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 20 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 26.76
2020 24.00

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 182 182

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán , Lý , Hóa
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh