Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7520118; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2019

II. GIỚI THIỆU

Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp hiện nay rất được quan tâm bởi các nhà tuyển dụng, là ngành cải tiến quy trình, tối ưu hoá những nguồn lực hiện có, quản lý hệ thống, vì vậy luôn thích ứng với sự thay đổi nhanh của công nghệ mới.
Ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp thuộc khoa Cơ khí Giao thông , Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đào tạo các kiến thức chuyên sâu giúp thiết kế và quản lý các hệ thống công nghiệp và dịch vụ, giúp nâng cao hiệu quả và năng suất, chi phí hợp lý. Các kỹ sư hệ thống công nghiệp có mặt ở tất cả các khâu từ quản lý quá trình sản xuất, thiết kế sản phẩm, cải tiến, và đảm bảo chất lượng nhằm cắt giảm thời gian lãng phí, giảm chi phí, vật liệu, thời gian máy móc làm việc, tiết kiệm năng lượng cũng như các nguồn lực khác, cắt giảm những thứ không tạo ra giá trị - nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về an toàn.

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề kỹ thuật về công nghệ, sản phẩm, quy trình, hệ thống công nghiệp
2. Có khả năng Thiết kế hệ thống công nghiệp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và các ràng buộc về kinh tế, môi trường và xã hội
3. Có khả năng Điều hành, kiểm tra và đánh giá hệ thống công nghiệp để duy trì hoạt động có hiệu quả và phục vụ cho công tác cải tiến, tối ưu hóa hệ thống
4. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp, có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp.
5. Có khả năng sử dụng các công cụ, kỹ thuật để tiến hành thực nghiệm, thu thập, phân tích dữ liệu và thiết kế hệ thống công nghiệp.
6. Có khả năng tổ chức, triển khai và làm việc nhóm hiệu quả; có khả năng giao tiếp hiệu quả và sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực chuyên môn.
7. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.
8. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế, lập kế hoạch, quản lý điều hành hoạt động chuyên môn phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học và kỹ thuật nhằm phân tích, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm, quy trình, hệ thống, đáp ứng các tiêu chuẩn và các yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội.
2. Có khả năng Thiết kế hệ thống công nghiệp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và các ràng buộc về kinh tế, môi trường và xã hội
3. Có khả năng quản lý- điều hành, kiểm tra và đánh giá hệ thống để duy trì hoạt động có hiệu quả và phục vụ cho công tác cải tiến, tối ưu hóa hệ thống.
4. Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học
5. Có khả năng tư duy phản biện, sáng tạo, tư duy khởi nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp, có đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp. Có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu.
6. Có khả năng sử dụng các công cụ, kỹ thuật và kỹ năng phù hợp để giải quyết các vấn đề của người kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
7. Có khả năng tổ chức, triển khai và làm việc nhóm hiệu quả; có kỹ năng truyền đạt tri thức, sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong lĩnh vực chuyên môn; trong môi trường đa ngành, đa lĩnh vực.
8. Có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương; có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;
9. Có khả năng hình thành ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế, lập kế hoạch; có khả năng quản lý - điều hành hoạt động nghề nghiệp chuyên sâu phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp phù hợp với các vị trí công việc:
 Chuyên viên kế hoạch (hoạch định kế hoạch sản xuất, kế hoạch hoạt động cho đơn vị);
 Chuyên viên chất lượng (kiểm tra sản phẩm, kiểm, soát hoạt động để bảo đảm chất lượng);
 Cán bộ năng suất (phân tích hoạt động để nâng cao năng suất dây chuyền sản xuất)
 Chuyên viên dự án (hoạch định hoạt động của dự án, theo dõi tiến độ dự án)
 Chuyên viên cung ứng vật tư (tính toán nhu cầu vật tư để thu mua);
 Chuyên viên kho vận (nhận và lưu kho sao cho an toàn, hiệu quả);
 Chuyên viên ISO (trợ giúp thiết lập và duy trì hoạt động của hệ thống chất lượng ISO 9001);
 Chuyên viên logistics (quản lý việc nhận và giao hàng để tiết kiệm chi phí vận chuyển).
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp phù hợp với các vị trí công việc:
 Kỹ sư kế hoạch (hoạch định kế hoạch sản xuất, kế hoạch hoạt động cho đơn vị);
 Kỹ sư chất lượng (kiểm tra sản phẩm, kiểm, soát hoạt động để bảo đảm chất lượng);
 Kỹ sư năng suất (phân tích hoạt động để nâng cao năng suất dây chuyền sản xuất)
 Kỹ sư dự án (hoạch định hoạt động của dự án, theo dõi tiến độ dự án)
 Kỹ sư cung ứng vật tư (tính toán nhu cầu vật tư để thu mua);
 Kỹ sư kho vận (nhận và lưu kho sao cho an toàn, hiệu quả);
 Kỹ sư ISO (trợ giúp thiết lập và duy trì hoạt động của hệ thống chất lượng ISO 9001);
 Kỹ sư logistics (quản lý việc nhận và giao hàng để tiết kiệm chi phí vận chuyển)

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 30 " A00;  A01" 22.50
2020 30 A00;  A01 17.50
2019 60 A00; A01 15.25

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 14 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 17.27
2020 30 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 16.00