Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7580201B; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2008

II. GIỚI THIỆU

Chương trình được thiết kế theo định hướng kiểm định chất lượng đào tạo quốc tế AUN-QA và yêu cầu doanh nghiệp. Thông qua 151 tín chỉ trong thời gian 4.5 năm, chương trình cung cấp cho người học một nền tảng vững chắc về kiến thức toán và khoa học cơ bản; kiến thức chuyên môn; kỹ năng thực hành và kỹ năng mềm cần thiết, đáp ứng yêu cầu ứng dụng Công nghệ thông tin trong Xây dựng.

- Kiến thức
Có khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật cơ sở trong phân tích, tính toán, thiết kế và thi công các công trình xây dựng cơ bản.
Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, viết các chương trình và phần mềm tính toán chuyên ngành xây dựng đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra.
Có khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành trong nghiên cứu khoa học.
Có nền tảng kiến thức cơ bản để tự nghiên cứu và học tập suốt đời.
- Kỹ năng:
Làm việc nhóm, giao tiếp, đọc, thuyết trình và công bố công trình nghiên cứu khoa học.
- Thái độ và hành vi:
Nhận thức rõ về trách nhiệm, quyền hạn, đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng luật pháp nhà nước.
Nắm bắt và tuân thủ các văn bản quy định liên quan đến ngành và chuyên ngành như: Luật xây dựng, Quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành và các thông tư hiện hành
- Tin học:
Có kỹ năng tư duy lập trình và sử dụng phần mềm để giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu, thiết kế, thi công, quản lý và vận hành liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo.
- Ngoại ngữ:
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và trình độ ngoại ngữ đạt bậc 3 theo Thang Năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc tại:
- Các Sở, Ban ngành, Ban quản lý, đơn vị quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng;
- Các công ty, đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công trong lĩnh vực xây dựng;
- Các công ty phát triển phần mềm, các đơn vị, bộ phận phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.
- Các công ty kiểm toán, tư vấn tài chính, bảo hiểm, ngân hàng ......

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2018 80 A00; A01 15.10

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 350 350

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán , Lý , Hóa
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh