Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7580201A; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2008

II. GIỚI THIỆU

Tin học xây dựng (Construction informatics) là một trong những ngành thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật đang phát triển mạnh mẽ trong kỉ nguyên Công nghiệp 4.0. Việc ứng dụng, tích hợp công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào lĩnh vực xây dựng đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc tăng cường chức năng, tính linh hoạt, độ chính xác và tính nhất quán để giải quyết những vấn đề: quản lý, thiết kế, thi công, công trình xây dựng. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Xây dựng sẽ được trang bị các kiến thức về công nghệ phần mềm, giải pháp thông minh để có thể tự động hóa chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng. Với sứ mệnh đó, chúng tôi luôn tự hào là một trong những đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0.

Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật Xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 6 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam có khả năng:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học cơ bản, công nghệ và kỹ thuật trong phân tích, thiết kế, thi công, vận hành, đánh giá và nghiên cứu một số vấn đề trong lĩnh vực xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành xây dựng;
2. Có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp;
3. Có đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, ứng xử chuyên nghiệp;
4. Có khả năng làm việc nhóm; có khả năng giao tiếp hiệu quả;
5. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực xây dựng; có trình độ ngoại ngữ TOEIC 450 hoặc tương đương;
6. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành (hiện tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT); có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực xây dựng;
7. Có khả năng hình thành ý tưởng và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng quy trình thiết kế, lập kế hoạch, quản lý điều hành hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phù hợp với bối cảnh của doanh nghiệp, xã hội, môi trường..
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân - Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng ngành Kỹ thuật Xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam:
1. Có khả năng áp dụng kiến thức về Toán, khoa học, kỹ thuật gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực xây dựng nhằm phân tích, thiết kế, thi công, quản lý vận hành và giải quyết hiệu quả các vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp về công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn và các yêu cầu về sức khỏe, an toàn, môi trường, kinh tế - xã hội;
2. Có khả năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy khởi nghiệp;
3. Có khả năng thích nghi và tự định hướng nghề nghiệp chuyên sâu, ứng xử chuyên nghiệp;
4. Có khả năng làm việc nhóm; có kỹ năng truyền đạt tri thức;
5. Có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ trong lĩnh vực xây dựng; có trình độ ngoại ngữ TOEIC 600 hoặc tương đương;
6. Có kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành (hiện tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT); có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong các vấn đề chuyên sâu thuộc lĩnh vực xây dựng;
7. Có kỹ năng tổ chức, quản trị; có khả năng ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin để quản lý và cải tiến có hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Người học tốt nghiệp trình độ đại học (Cử nhân) ngành Kỹ thuật Xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng phù hợp với các vị trí công việc:
 Cán bộ tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xây dựng tại các công ty, tập đoàn xây dựng trong nước và quốc tế.
 Cán bộ kỹ thuật tại các Ban quản lý dự án, các Sở Ban ngành của Nhà nước về xây dựng cơ bản.
 Cán bộ kỹ thuật tại các công ty phát triển và ứng dụng cộng nghệ thông tin trong xây dựng.
Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên sâu đặc thù tích hợp Cử nhân- Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng phù hợp với các vị trí công việc:
 Cán bộ tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xây dựng tại các công ty, tập đoàn xây dựng trong nước và quốc tế.
 Cán bộ kỹ thuật tại các Ban quản lý dự án, các Sở Ban ngành của Nhà nước về xây dựng cơ bản.
 Cán bộ kỹ thuật chuyên sâu tại các công ty phát triển và ứng dụng cộng nghệ thông tin trong xây dựng.
 Tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 16.00
2021 30 " A00;  A01" 22.55
2020 20.90
2019 80 A00; A01 20.00
2018 130 A00; A01 19.00

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 15 A00 ;A01 25.37
2021 13 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 23.63
2020 20.00

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 350 350

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh