Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7850101; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2011

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường có năng lực chuyên môn để thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và dạy học trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm môi trường, bảo tồn thiên nhiên và dạy học; có khả năng khởi nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời; có đạo đức nghề nghiệp.

PLO1: Vận dụng được kiến thức khoa học chính trị, pháp luật, tự nhiên, khoa học xã hội và chuyên ngành vào các hoạt động quản lý tài nguyên và môi trường.
PLO2: Thực hiện được các công việc chuyên môn trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo tồn thiên nhiên.
PLO3. Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo tồn thiên nhiên.
PLO4: Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ trong công việc kiểm soát ô nhiễm môi trường và bảo tồn thiên nhiên.
PLO5. Phát triển kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
PLO6. Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo; năng lực giải quyết vấn đề phức tạp.
PLO7. Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với đạo đức nghề nghiệp; tham gia phục vụ cộng đồng và tinh thần khởi nghiệp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp từ CTĐT ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có thể làm các công việc:
- Là công chức, viên chức ở các cơ quan quản lý nhà nước:
+ Bộ/Sở/Phòng: Tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn.
+ Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất.
+ Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia.
+ Cảnh sát môi trường.
- Là lãnh đạo/ điều phối viên, chuyên viên dự án các tổ chức quốc tế/ tổ chức phi chính phủ (NGOs).
- Là lãnh đạo, nhân viên tại các doanh nghiệp:
+ URENCO/Công viên cây xanh;
+ HSE trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp;
+ Cán bộ phụ trách ISO-14000;
+ Tư vấn giám sát môi trường;
+ Kinh doanh thiết bị môi trường.
+ Điều hành công tác xử lý môi trường của doanh nghiệp.
- Là nghiên cứu viên, giảng viên, kỹ thuật viên, giáo viên tại trung tâm, viện NC, trường ĐH/CĐ, THPT.
- Có thể tiếp tục học sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Quản lý Tài nguyên và Môi trường hoặc các ngành gần khác.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 56 "1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn" 15.85
2021 35 "1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn" 15.40
2020 50 B00 ; D08 ; A00 15.00
2019 65 B00; D08; A00 16.05
2018 30 B00; D08; A00 15.05

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 55 "1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn" 16.00
2021 25 "1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học+ Ngữ văn" 15.00
2020 30 "1. Sinh học + Toán + Hóa học2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa học + Toán + Vật lý" 16.00
2019 25 1. Sinh học + Toán + Hóa học;2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh ; 3. Hóa học + Toán + Vật lý 17.85

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 500 425

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán , Lý , Hóa
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - B00: Toán , Hóa , Sinh
     - B00: Toán + Hóa học + Sinh học
     - D08: Toán , Anh , Sinh
     - D08: Toán + Tiếng Anh + Sinh học