Ngành Quản lý công nghiệp

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7510601; Mã trường: DDK; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2010

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 4,5 năm. Quản lý công nghiệp là một kho kiến thức tích hợp "Kỹ thuật công nghệ - Khoa học quản lý - Toán ứng dụng - Công nghệ thông tin - Quản trị kinh doanh". Các chương trình đào tạo về Quản lý công nghiệp nhằm cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý điều hành các hoạt động sản xuất và tác nghiệp tại các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ mà trọng tâm là quản lý sản xuất, quản lý dự án, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý chất lượng, quản lý nhân lực.

Chuẩn đầu ra: Chương trình đào tạo ngành Quản lý Công nghệp được xây dựng để đảm bảo cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt được các chuẩn đầu ra như sau:
1. Áp dụng các kiến thức toán, khoa học và kỹ thuật để giải các bài toán trong lĩnh vực quản lý công nghiệp.
2. Thiết kế, tiến hành thực hiện cũng như phân tích và giải thích dữ liệu, kết quả.
3. Thiết kế một hệ thống, một thành tố của hệ thống hoặc một qui trình thỏa mãn các nhu cầu cho trước.
4. Điều hành các nhóm làm việc đa ngành.
5. Có năng lực phân tích các vấn đề kinh tế và xây dựng chiến lược kinh doanh, có kiến thức và năng lực quản lý trong các lĩnh vực điều hành sản xuất, marketing. tài chính, nhân sự...
6. Hiểu biết nghề nghiệp và trách nhiệm về mặt đạo đức đối với nghề nghiệp.
7. Có khả năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
8. Có khả năng nhận dạng và đánh giá ảnh hưởng của các giải pháp tổ chức sản xuất đến môi trường và xã hội.
9. Nhận thức được nhu cầu và có khả năng tham gia vào quá trình học tập suôt đời.
10. Có khả năng tiếp cận các kiến thức về công nghệ và các thiết bị kỹ thuật công nghệ hiện đại cần thiết cho công tác tư vấn, thiết kế, giám sát, quản lý... trong lĩnh vực chuyên môn.
11. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng như: thiết kế, kế toán, mô phỏng, quản lý dự án… phục vụ công việc chuyên môn.
12. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và công việc.
* Tin học: Đạt “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin căn bản” được ban hành kèm theo TT03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014
* Ngoại Ngữ: Sinh viên có năng lực Anh ngữ đạt từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 hoặc tương đương

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tốt nghiệp ngành Quản lý Công nghiệp trường Đại học Bách khoa, sinh viên có thể đảm nhận ngay vị trí quản lý ở các bộ phận kế hoạch, điều độ sản xuất, quản lý chất lượng, quản lý dự án... làm việc trong các đơn vị sản xuất công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, các công ty vận tải, công ty dịch vụ v.v...

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 80 A00; A01 18.00
2018 60 A00; A01 18.50

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 302 302

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh