Ngành Quản lý nhà nước (Chuyên ngành Hành chính công)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7310205; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2014

II. GIỚI THIỆU

Ngành Quản lý nhà nước (chuyên ngành Hành chính công) được đào tạo 4 năm liên tục, với khối lượng kiến thức đa dạng, phong phú và chuyên sâu. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có năng lực cao về chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu công việc trong cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức kỹ luật trong công việc; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh, vv... thích ứng tốt với sự thay đổi của xã hội.

Kiến thức cơ bản
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Có kiến thức nền cơ bản về khoa học kinh tế và quản lý chính trị-văn hóa-xã hội
- Có kiến thức nền cơ bản về khoa học chính trị, về văn hóa, về xã hội
- Có kiến thức nền cơ bản về khoa học tự nhiên, tin học
- Có kiến thức nền cơ bản về ngoại ngữ, về ngoại giao và hội nhập.

Kiến thức chuyên ngành
Hiểu rõ cơ cấu tổ chức trong bộ máy Nhà nước
- Có kiến thức chuyên sâu về khoa học hành chính, hành chính công
- Hiểu và nắm vững kiến thức pháp luật liên quan đến quản lý Nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể
- Có kiến thức về nghiệp vụ về quản lý hành chính Nhà nước trong các lĩnh vực cụ thể
- Có kiến thức bổ trợ cho việc đưa ra các quyết định hành chính Nhà nước
- Có năng lực trong ngoại giao – hội nhập.
- Nhận định, phân tích, đánh giá được những diễn biến của thực tiễn đang diễn ra ở từng ngành, địa phương;

Giải quyết được những vấn đề do thực tiễn của ngành, của địa phương đặt ra có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác quản lý hành chính Nhà nước
- Soạn thảo thuần thục các loại văn bản hành chính.

Kỹ năng nghề nghiệp
Vận dụng tốt các văn bản quy phạm pháp luật vào công tác quản lý hành chính Nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể.
- Hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở từng ngành, từng địa phương.
- Tổ chức công sở, tổ chức nhân sự một cách hợp lý trong cơ quan hành chính Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội.
- Tham mưu cho cấp trên về các chương trình cung cấp dịch vụ công.
- Cải cách hành chính, xây dựng quy trình cải cách hành chính. Xử lý nhanh, gọn các, nghiệp vụ, sự vụ hành chính.

Thái độ và hành vi
-Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trưởng, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước
- Yêu nghề. Có đạo đức nghề nghiệp trong sáng.
- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Có trách nhiệm với cá nhận, tổ chức và cộng đồng. - Sẵn sàng tiếp nhận công việc do tổ chức phân công, điều động.
- Có tác phong vui vẻ, hòa nhã, ân cần, niềm nở với công dân, tổ chức khi giao dịch hành chính.

Tin học
- Nắm bắt và ứng dụng công nghệ – thông tin vào công tác hoạt động hành chính Nhà nước.Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT căn bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ngoại ngữ
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Hành chính công có thể giao tiếp kinh doanh bằng tiếng Anh đạt 4.5 IELTS trở lên hoặc tương đương.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Trở thành cán bộ, nhân viên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế-xã hội, các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân;
- Có cơ hội trở thành nghiên cứu viên, giảng viên tại các Viện, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, TCCN;
- Có cơ hội trở thành cán bộ quản lý các cấp: Chủ tịch/ Phó Chủ tịch Phường/ xã/thị trấn/ Quận/huyện/ Thành phố; Trưởng Phòng/ Phó Trưởng Phòng trong các tổ chức kinh tế - xã hội
- Có cơ hội trở thành cán bộ lãnh đạo, Quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương.
- Có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn ở nước ngoài.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 15 A00 ; A01 ; D01 ; D96 24.25
2020 50 A00; A01; D01; D96 22.00
2019 65 A00; A01; D01; D96 19.50
2018 85 A00; A01; D01; D96 17.50

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 15 "1. Toán + Vật lí + Hóa học2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 23.50
2020 21.00

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 11 11

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán , Lý , Hóa
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán , Lý , Anh
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn , Toán , Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D96: Toán , Anh , KHXH
     - D96: Toán + Anh + KHXH