Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340101; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1990

II. GIỚI THIỆU

Là chuyên ngành trang bị cho bạn các kiến thức về công việc kinh doanh, quản trị trong các lĩnh vực chức năng, quản trị cấp cao của tổ chức và khởi sự làm chủ một doanh nghiệp độc lập.

1. Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh và quản trị
2. Có năng lực giao tiếp hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh.
3. Có khả năng hợp tác nhóm để đạt được các mục tiêu chung của tổ chức.
4. Có năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp kinh doanh trong môi trường toàn cầu hóa
5. Sử dụng hiệu quả phần mềm, CNTT và các công cụ thống kê để giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh.
6. Khả năng học tập suốt đời
7. Đánh giá được môi trường kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa để xác định các cơ hội và mối đe dọa đối với hoạt động kinh doanh
8. Phân tích được chiến lược kinh doanh của tổ chức.
9. Phân tích được lĩnh vực cơ bản bao gồm các hoạt động quản trị, tài chính, tiếp thị, nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng.
10. Có khả năng thực thi các chức năng của quản trị (hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra) ở mức của một nhà quản trị doanh nghiệp cấp trung.
11. Tạo lập kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp
12. Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Chuyên viên kinh doanh: Nhân viên kinh doanh, Trưởng cửa hàng bán lẻ, Giám đốc bán hàng vùng/khu vực
- Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh: Trợ lý phân tích và tổng hợp báo cáo về môi trường kinh doanh, tài chính, lập kế hoạch sản xuất, nhân sự, sản xuất, trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh
- Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng khác nhau: Giám sát sản xuất; Quản đốc phân xưởng nhỏ; quản trị viên các phòng marketing, nhân sự, vật tư, chất lượng.
- Nhà quản trị tổng quát: Giám đốc nhà máy; Giám đốc điều hành chi nhánh/khu vực, Giám đốc/Tổng giám đốc doanh nghiệp, tổ chức/tập đoàn.
- Tự thành lập làm chủ doanh nghiệp và điều hành công ty.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 290 A00; A01; D01; D90 22.00
2018 350 A00; A01; D01; D90 19.50

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 15000 14505

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh