Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340101; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1992

II. GIỚI THIỆU

Chương trình đại học Ngành Quản trị kinh doanh Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát được thành lập năm 1992 với mục đích trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng để hiểu và tham gia vào thế giới kinh doanh & quản trị hiện đại.
Chương trình này được áp dụng bằng hệ thống đào tạo tín chỉ với 134 tín chỉ bao gồm các khối kiến thức đại cương, khối kiến thức ngành và khối kiến thức chuyên ngành. Chương trình giảng dạy được thiết kế theo một lộ trình linh hoạt cho phép sinh viên tự lên kế hoạch học tập và hoàn thành chương trình từ 3 đến 6 năm.
Bằng Cử nhân Ngành Quản trị kinh doanh Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát đảm bảo cho người học đạt được một nền tảng vững chắc để họ có thể ra trường làm việc ở các vị trí nhà quản trị chức năng và nắm bắt được cơ hội thăng tiến đến vị trí quản trị cấp cao trong môi trường kinh doanh biến động nhanh chóng. Người đạt được bằng đại học chương trình này cũng đảm bảo có khả năng cần thiết cho mục tiêu khởi nghiệp và quản trị để phát triển bền vững doanh nghiệp mà họ đã tạo lập.
Chương trình đào tạo của chúng tôi nổi bật về tính cập nhật kiến thức hiện đại đối với các chức năng mà các nhà quản trị khác nhau thực hiện trong tiến trình quản trị. Thành công của chương trình đào tạo có được còn nhờ từ các hoạt động ngoại khóa hấp dẫn để sinh viên thích nghi với môi trường kinh doanh biến động nhanh chóng. Ngoài ra, sinh viên ngành quản trị có những cơ hội lớn nhận được học bổng học trao đổi tới học tập tại các quốc gia phát triển như Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ireland ....

PLO1 - Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh và quản trị
PLO2 - Nhận diện được chiến lược kinh doanh và sự đóng góp của các chiến lược chức năng vào việc thực thi chiến lược kinh doanh của một tổ chức
PLO3 - Phân tích được sự tích hợp của các chức năng quản trị cơ bản, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và vai trò của lãnh đạo trong việc tạo dựng văn hoá tổ chức và thực thi chiến lược
PLO4 - Thực thi được các quyết định cơ bản trong quản trị doanh nghiệp, như quyết định về sản xuất, chất lượng, tài chính, nhân sự, marketing …
PLO5 - Nhận diện được cơ hội kinh doanh và tạo lập được kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp
PLO6 - Giao tiếp hiệu quả (nói và viết) trong việc thương lượng, đàm phán và giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh
PLO7 - Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh (nói và viết) trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa
PLO8 - Ứng dụng được các kĩ thuật của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong quản lý, điều hành doanh nghiệp
PLO9 - Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát có thể làm việc trong các tổ chức kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế, cơ quan chính quyền và các tổ chức phi lợi nhuận với các nhóm vị trí có thể đảm nhận:
- Chuyên viên kinh doanh: nhân viên kinh doanh, trưởng cửa hàng bán lẻ, giám đốc bán hàng vùng/khu vực;
- Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh: Trợ lý phân tích và tổng hợp báo cáo về môi trường kinh doanh; lập kế hoạch tài chính, sản xuất, nhân sự; trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh;
- Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng khác nhau: giám sát sản xuất; quản đốc phân xưởng nhỏ; quản trị viên các phòng marketing, nhân sự, vật tư, chất lượng;
- Nhà quản trị cấp cao: giám đốc nhà máy; giám đốc điều hành chi nhánh/khu vực, giám đốc/tổng giám đốc doanh nghiệp, tổ chức/tập đoàn;
- Tự thành lập làm chủ doanh nghiệp và điều hành công ty.
Tùy thuộc năng lực thực sự của mỗi cá nhân sau khi ra trường mà cử nhân QTKD sẽ đảm nhận vị trí công việc nào. Con đường thăng tiến nghề nghiệp về cơ bản là như sau:
Trong thời gian từ 0 - 4 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát có thể làm tại một vị trí công việc hoặc luân chuyển ở nhiều vị trí công việc về kinh doanh; trợ lý cho các nhà quản trị cấp trung; quản trị viên cấp tác nghiệp thuộc các lĩnh vực chức năng khác nhau và tự khởi sự kinh doanh. Cụ thể, họ có thể là:
+ Nhân viên kinh doanh ;
+ Nhân viên/quản trị viên tác nghiệp ở các bộ phận chức năng: marketing, sản xuất, bán hàng, nhân sự, dự án, chất lượng, cung ứng vật tư;
+ Trợ lý trưởng bộ phận kinh doanh;
+ Trợ lý dự án;
+ Chuyên viên phân tích và tư vấn kinh doanh;
+ Chủ doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ.
5 - 10 năm: cử nhân Quản trị kinh doanh có thể thăng tiến đến vị trí:
+ Trưởng một đơn vị trực thuộc: trưởng cửa hàng bán lẻ, trưởng chi nhánh, đại diện khu vực;
+ Giám đốc điều hành vùng/khu vực;
+ Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Sau 10 năm, với các kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ hoạt động quản trị điều hành nhiều chức năng khác nhau và quản lý điều hành tổng quát các đơn vị cấp nhỏ lẻ, đỉnh cao nghề nghiệp của một cử nhân Quản trị kinh doanh là:
+ Giám đốc doanh nghiệp;
+ Tổng giám đốc tổng công ty/tập đoàn;
+ Chủ một doanh nghiệp phát triển bền vững.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 80 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh" 25.00
2021 80 A00 ; A01 ; D01 ; D90 26.00
2020 265 A00; A01; D01; D90 25.00
2019 290 A00; A01; D01; D90 22.00
2018 350 A00; A01; D01; D90 19.50

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 80 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 27.50
2021 80 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 26.50
2020 25.50

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 15000 14505

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán , Lý , Hóa
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán , Lý , Anh
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn , Toán , Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán , KHTN , Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh