Ngành Quản trị kinh doanh

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340101; Mã trường: DDP; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2007

II. GIỚI THIỆU

Cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát có năng lực thực hiện công việc kinh doanh, quản trị trong các lĩnh vực chức năng, quản trị cấp cao của tổ chức, và khởi sự làm chủ một doanh nghiệp độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh.

* Kiến thức
- Thông hiểu về các loại và việc xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
- Nắm bắt các quyết định cơ bản trong hoạt động quản trị ở các lĩnh vực chức năng của doanh nghiệp
- Hiểu biết những nhiệm vụ và các quyết định cơ bản trong điều hành tổng thể một đơn vị/tổ chức của các nhà quản trị cấp cao
- Thông hiểu về tinh thần kinh doanh, các quyết định về khởi sự kinh doanh.
* Kỹ năng
- Khả năng nhận diện cơ hội và ra quyết định kinh doanh
- Khả năng thực hiện các chức năng của nhà quản trị về Hoạch định, Tổ chức, Lãnh đạo, Đánh giá và Kiểm soát.
* Thái độ và hành vi
- Tuân thủ quy định pháp luật,chuẩn mực chung của xã hội và nghề nghiệp
- Có khát vọng cống hiến vươn lên; có tinh thần phục vụ cộng đồng.
- Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội. Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại khóa theo qui định của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
- Có khát vọng kinh doanh và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã đặt ra.
* Tin học: Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp. Đạt chuẩn kỷ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
* Ngoại ngữ: Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh Bậc 3 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc IELTS 4.0 (hoặc tương đương) trở lên.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

SV tốt nghiệp có thể làm việc ở trong các tổ chức kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế, các cơ quan chính quyền, các tổ chức phi lợi nhuận với các nhóm vị trí có thể đảm nhận: Chuyên viên kinh doanh; Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh; Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng khác nhau; Nhà quản trị tổng quát; Tự thành lập làm chủ doanh nghiệp và điều hành công ty.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 40 A00; A09; C00; D01 14.00
2018 25 A00; A09; C00; D01 14.00

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 40 1. Toán + Vật lý + Hóa học;2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh;3. Toán + Ngữ văn + Địa lý;4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 16.35

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 339 332

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A09: Toán + Địa lý + GDCD
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh