Ngành Sư phạm Âm nhạc

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140221; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2013

II. GIỚI THIỆU

Âm nhạc có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, phát triển nhân cách của con người. Nghệ thuật âm nhạc ngoài khả năng đem lại niềm vui, sự sảng khoái và nguồn nghị lực cho con người trong cuộc sống còn có tác dụng thức tỉnh tình cảm của họ qua những cung bậc hết sức tinh tế. Sức mạnh cảm hoá của âm nhạc tiến bộ, lành mạnh sẽ giúp con người vươn tới một nhân cách toàn vẹn.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 19 "1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Ngữ Văn2. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát)*2 + Toán" 18.25
2020 20 N00 19.00
2019 25 N00 23.55
2018 20 N00 20.65

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2020 20 1. Ngữ Văn + Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc cụ)*2 20.00
2019 10 1. Ngữ Văn + Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc cụ)*2 22.67

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 50 50

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - N00: NK1 , NK2 , Văn
     - N00: NK1 + NK2 + Văn