Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140247; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2019

II. GIỚI THIỆU

Ngành Sư phạm khoa học tự nhiên đào tạo giáo viên giảng dạy lĩnh vực khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) tại các trường THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới. “Từ trước đến nay, ở Việt Nam chưa đào tạo giáo viên khoa học tự nhiên. Vì vậy, thí sinh đăng ký theo học ngành này sẽ có nhiều cơ hội để được tuyển dụng làm giáo viên dạy khoa học tích hợp phục vụ cho đội ngũ giáo viên giảng dạy KHTN trong thời gian tới.

1. Kiến thức
- Có những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, hiểu và nắm vững các kiến thức cơ bản ở trình độ đại học; hiểu và nắm vững các kiến thức về lý luận nghiệp vụ sư phạm; các yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông, cụ thể:
- Hiểu và vận dụng được kiến thức Toán học trong dạy học và nghiên cứu các kiến thức Khoa học tự nhiên.
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức chuyên môn về Khoa học tự nhiên bao gồm: Năng lượng, sự vận động, thiên văn học, ứng dụng của vật lý trong khoa học và thực tiễn. Vật sống qua các cấp độ tổ chức sống, sự đa dạng thế giới sống, các hoạt động sống, mối liên hệ với môi trường và các ứng dụng trong khoa học và thực tiễn. Kiến thức về vật chất ở mức độ cơ bản đến chuyên sâu về một số nội dung trong Hóa học, các thí nghiệm Hóa học và ứng dụng của Hóa học trong khoa học và thực tiễn.
- Vận dụng được kiến thức về Tâm lý học, Giáo dục học và Lý luận dạy học bộ môn trong dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Khoa học tự nhiên ở trường THC
2. Kỹ năng
- Tổ chức dạy học Khoa học tự nhiên;phát triển chương trình môn học, kiểm tra đánh giá, đảm bảo hiệu quả giáo dục ở trường phổ thông.
- Thực hiện thực hành thí nghiệm thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên, đề xuất phương án thiết kế và chế tạo dụng cụ thí nghiệm, thực hành phục vụ dạy học Khoa học tự nhiên.
- Làm công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức hoạt động giáo dục và hướng dẫn nghiên cứu khoa học của học sinh. Bước đầu có khả năng nghiên cứu về khoa học tự nhiên và khoa học giáo dục.
- Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
- Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong lĩnh vực chuyên môn.
- Thu thập, xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.
- Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ các hoạt động chuyên môn.
- Có kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, vận dụng được những kiến thức về tâm lý, giáo dục học, phương pháp dạy học để giảng dạy tốt môn Khoa học tự nhiên trong trường phổ thông.
3. Thái độ
-Có phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo.
-Yêu nghề, nhiệt tình trong công tác.
-Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo và nghiêm túc.
-Có tinh thần tự học, tự cập nhật kiến thức.
- Ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên ở các Trường Trung học cơ sở, THPT, giáo viên hướng dẫn thực hành, trợ giảng tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghê.
- Các cơ quan nghiên cứu và đào tạo: các Viện nghiên cứu, các Trường đại học, Cao đẳng có chuyên ngành về Vật lý, Hóa học, Sinh học

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 50 A00; A02; B00; D90 18.05