Ngành Sư phạm Sinh học

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140213; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2001

II. GIỚI THIỆU

Với tiềm lực và thế mạnh của mình, Khoa Sinh - Môi trường là một trong những đơn vị chủ lực đào tạo, cung cấp nguồn giáo viên giảng dạy Sinh học trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hàng năm Nhà trường đào tạo ra hàng trăm giáo viên Sinh học phục vụ tại các trường trung học phổ thông và các cơ quan liên quan trên địa bàn.

VỀ KIẾN THỨC
Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Sinh học nhằm trang bị cho người học các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Sinh học ở bậc đại học; các kiến thức cơ bản và cập nhật về khoa học giáo dục và sư phạm; các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, về ngoại ngữ, tin học…
VỀ KỸ NĂNG
Chương trình nhằm giúp người học có được: kỹ năng sử dụng các phương pháp, công nghệ cơ bản, hiện đại để tiến hành công việc chuyên môn về Sinh học và dạy học Sinh học; kỹ năng tự học và học tập suốt đời; khả năng tư duy sáng tạo, cách tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học; kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập; kỹ năng tìm kiếm và tự tạo việc làm.
VỀ THÁI ĐỘ
Cử nhân Sư phạm Sinh học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, say mê nghề nghiệp, nhiệt tình trong công tác; ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực sinh học và khoa học giáo dục; có khả năng sử dụng các phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học sinh học hiện đại để dạy học sinh học cũng như nghiên cứu về khoa học sự sống.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Cán bộ giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học và trung học chuyên nghiệp, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở.
- Cán bộ công tác trong các ngành giáo dục, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn.
- Cán bộ trong lĩnh vực truyền thông về dân số, tài nguyên - môi trường và biến đổi khí hậu.
- Cán bộ chuyên môn cho các dự án quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng.
- Làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu.
- Tiếp tục học lên ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ…

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 40 B00; D08 18.30
2018 36 B00; D08 17.00

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 850 807

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - B00: Toán + Hóa học + Sinh học
     - D08: Toán + Tiếng Anh + Sinh học