Ngành Sư phạm Toán học

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140209; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2006

II. GIỚI THIỆU

Ngành cử nhân Sư phạm toán được bắt đầu đào tạo tại Khoa toán, Trường ĐHSP-ĐHĐN từ 2005 đến nay. Điểm chuẩn vào ngành ở mức cao và là ngành đào tạo có chất lượng đầu vào và đầu ra tốt. Mục tiêu của ngành là đào tạo cử nhân Sư phạm toán học có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học để dạy học, làm việc, quản lý trong các lĩnh vực liên quan đến toán học tại các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng toán học trong và ngoài nước; có khả năng khởi nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời; có phẩm chất, đạo đức nhà giáo.

Người học khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm toán của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng có khả năng:
PLO1. Vận dụng kiến thức khoa học chính trị và pháp luật, khoa học giáo dục và toán học vào hoạt động `giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng toán học.

PLO2. Tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

PLO3. Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng toán học.

PLO4. Xây dựng môi trường giáo dục tích cực.

PLO5. Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực toán học.

PLO6. Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp.

PLO7. Phát triển kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

PLO8. Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với phẩm chất, đạo đức nhà giáo; tham gia phục vụ cộng đồng và hình thành ý tưởng khởi nghiệp.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp từ CTĐT ngành Sư phạm Toán học có thể làm các công việc:
- Giáo viên toán bậc THPT/THCS
- Chuyên viên toán tại các Phòng/Sở Giáo dục và Đào tạo
- Giảng viên toán tại các trường Đại học/Cao đẳng
- Nghiên cứu viên tại các viện/trung tâm nghiên cứu/ứng dụng toán học
- Chuyên viên tạicác đơn vị có chức năng phân tích và xử lý số liệu

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 38 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 25.00
2021 55 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 24.40
2020 90 A00 ; A01 20.50
2019 40 A00; A01 19.00
2018 36 A00; A01 19.50

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 38 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 27.75
2021 24 "1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh " 27.25
2020 20.00

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 1500 1500

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán , Lý , Hóa
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán , Lý , Anh
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh