Ngành Sư phạm công nghệ

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140246; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2019

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo cử nhân Sư phạm Công nghệ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và nghiên cứu khoa học để dạy học môn Công nghệ tại các trường phổ thông và các cơ sở giáo dục; làm việc, quản lý trong các lĩnh vực liên quan đến Công nghệ tại các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp; có khả năng khởi nghiệp, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời; có phẩm chất, đạo đức nhà giáo.

PLO1. Vận dụng kiến thức nền tảng về Khoa học chính trị và pháp luật, Khoa học tự nhiên, Khoa học giáo dục và chuyên sâu về Công nghệ vào công việc chuyên môn
PLO 2. Tạo ra mô hình, sản phẩm kĩ thuật, công nghệ
PLO3. Tổ chức hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môn Công nghệ
PLO4. Xây dựng môi trường giáo dục tích cực
PLO5. Thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Công nghệ và Khoa học Giáo dục
PLO6. Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngoại ngữ trong lĩnh vực nghề nghiệp và trong cuộc sống
PLO7. Thể hiện tư duy phản biện, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề
PLO8. Phát triển kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm
PLO9. Thực hiện hành vi ứng xử phù hợp với phẩm chất, đạo đức nhà giáo; tham gia phục vụ cộng đồng và hình thành ý tưởng khởi nghiệp

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên tốt nghiệp từ CTĐT ngành Sư phạm Công nghệ có thể làm các công việc:
- Giảng dạy môn Công nghệ tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục
- Làm việc ở các cơ quan quản lý giáo dục (phòng, sở, trung tâm giáo dục).
- Làm việc ở các công ty hoạt động về giáo dục (công ty sách và thiết bị trường học; trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kiến thức; …)
- Làm cán bộ phòng thí nghiệm, trợ giảng cho các môn học liên quan đến Công nghệ tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và Trung tâm nghiên cứu.
- Làm việc tại các Công ty sản xuất và kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến Công nghệ (Trang trại; công ty lương thực, thực phẩm, điện, điện tử…)
- Tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu về giáo dục và công nghệ
- Sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục học ở các bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ và Giáo dục học.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2020 100 A00 ; A02 ; B00 ; D90 18.50

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2021 9 "1. Toán + Sinh học + Hóa học 2. Toán + Sinh học + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 4. Toán + Sinh học + Ngữ văn" 18.00
2020 20.00