Ngành Sư phạm Địa lý

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140219; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2001

II. GIỚI THIỆU

Tham gia vào ngành học này, các bạn được đào tạo không chỉ kiến thức thực tiễn mà cả kỹ năng nghiệp vụ giảng dạy, có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thông qua các chuyến đi thực địa khắp đất nước, có điều kiện thực hành những nghiên cứu, ứng dụng Địa lý vào đời sống … nhằm chuẩn bị cho bạn khi ra trường là có thể hòa nhập ngay với môi trường nghề nghiệp đa dạng và phong phú.

VỀ KIẾN THỨC
- Nắm vững lý luận dạy học cơ bản, tiếp cận các quan điểm và phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học địa lý;
- Nắm vững những khái niệm và những tri thức Địa lý tự nhiên có quan hệ tới các hiện tượng, các quá trình tự nhiên. Dựa trên quan điểm hệ thống và tổng hợp để hiểu được mối quan hệ tương hỗ và quy luật phân bố của các hợp phần tự nhiên trên Trái Đất;
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về Địa lý kinh tế - xã hội, tổ chức lãnh thổ, thể tổng hợp kinh tế - xã hội của các vùng, quốc gia trên thế giới và Việt Nam;
- Hiểu và vận dụng đúng đắn mối quan hệ giữa tự nhiên và kinh tế, giữa con người với môi trường và sự phát triển bền vững;
- Nắm vững những đặc trưng cơ bản của việc dạy học Địa lý, hình thành những kỹ năng sư phạm, khả năng vận dụng những hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp vào việc dạy học Địa lý ở các trường phổ thông;
- Có các kiến thức về an ninh quốc phòng, kiến thức về giáo dục thể chất, đảm bảo sức khoẻ để công tác, phục vụ Tổ quốc;
- Sử dụng được công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và nghiên cứu chuyên ngành;
- Có trình độ tiếng Anh theo quy định hiện hành.
VỀ KỸ NĂNG
- Có năng lực áp dụng các phương pháp, phương tiện dạy học truyền thống và hiện đại trong dạy học địa lý ở các trường THCS và THPT;
- Có năng lực sư phạm trong công tác giáo dục học sinh; Có kinh nghiệm trong hướng dẫn các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo;
- Có khả năng nghiên cứu trong các lĩnh vực: khoa học giáo dục, địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác dạy học địa lý ở nhà trường phổ thông cũng như đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
VỀ THÁI ĐỘ
Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề và có trách nhiệm cao với nghề nghiệp; Có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Có năng lực dạy học địa lý cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở trường phổ thông;
- Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhận công việc trong các lĩnh vực liên quan đến địa lý như: quy hoạch lãnh thổ, quản lý tài nguyên môi trường, công tác dân số, phát triển bền vững ở nông thôn và đô thị; Các dự án về cộng đồng, du lịch…
- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên sâu ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ địa lý.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 25 C00; D15 18.00
2018 36 C00; D15 17.50

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 850 765

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - D15: Văn + Địa lý + Tiếng Anh