Ngành Sư phạm Ngữ văn

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7140217; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2001

II. GIỚI THIỆU

Bản chất của văn chương là làm đẹp cho đời... Chữ viết tượng hình và những câu nói đẹp được gọi là Văn. Đặc biệt, con người dùng văn chương để tô điểm cho cuộc sống tinh thần của mình, thể hiện bản chất của mình: văn học là nhân học. Chính vì vậy, dạy văn là góp phần tích cực nhất, hiệu quả nhất và sâu sắc nhất trong quá trình hình thành nhân cách con người.

VỀ KIẾN THỨC
- Có kiến thức cơ bản, hệ thống và toàn diện về ngữ văn (Ngôn ngữ học, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận văn học).
- Có kiến thức chuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành: Văn học dân gian, Văn học nước ngoài, Lý luận ngôn ngữ, Phương pháp dạy học văn, Phương pháp dạy học tiếng Việt, Văn hóa học…
- Có kiến thức cơ bản về khoa học tâm lý, giáo dục, phương pháp dạy học để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học và giáo dục.
- Có hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý trong ngành giáo dục, trong nhà trường.
VỀ KỸ NĂNG
- Kỹ năng tổ chức hoạt động dạy học môn Ngữ văn (phân tích chương trình, thiết kế bài giảng, tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh).
- Kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục: giáo dục đạo đức qua môn học, chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, ngoại khóa.
- Kỹ năng triển khai nghiên cứu khoa học về những vấn đề thuộc thực tiễn giáo dục;.
- Kỹ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.
- Khai thác sử dụng, tự làm các phương tiện dạy học (đơn giản) để hỗ trợ hoạt động dạy học môn Ngữ văn ở nhà trường.
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử sư phạm: Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lý của học sinh để có thể giải quyết các tình huống sư phạm một cách hợp lý.
VỀ THÁI ĐỘ
- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong mẫu mực của người giáo viên; hòa nhập, gắn bó với tập thể và cộng đồng.
- Có ý thức tham gia các hoạt động chính trị xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.
- Có thái độ yêu nghề, tinh thần cầu thị trong con đường nghề nghiệp.
- Tích cực rèn luyện năng lực nghề nghiệp, cập nhật thông tin về đổi mới phương pháp dạy học.
- Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, trau dồi những phẩm chất cần thiết của người giáo viên.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Giảng dạy môn Ngữ Văn ở các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
- Nghiên cứu tại các viện nghiên cứu văn học.
- Công tác hoặc làm cộng tác viên ở các cơ quan báo chí, thông tin và truyền thông.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 40 C00; C14; D66 19.50
2018 36 C00; C14; D66 21.00

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 950 855

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - C00: Văn + Lịch sử + Địa lý
     - C14: Toán + Văn + GDCD
     - D66: Văn + GDCD + Tiếng Anh