Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Ngân hàng)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340201; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 1987

II. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh tác động của làn sóng công nghiệp 4.0, lĩnh vực Ngân hàng với vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào, có nhiều biến chuyển trong cấu trúc tổ chức, phương thức hoạt động, quản trị rủi ro, cung ứng dịch vụ nhằm thích ứng với thời đại kỷ nguyên số. Con người vẫn luôn là yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của doanh nghiệp để bắt kịp với những hệ quả của Cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, Ngân hàng vẫn luôn là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao trong giai đoạn hiện nay. Chuyên ngành Ngân hàng là một trong hai chuyên ngành do khoa Ngân hàng phụ trách.
Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Ngân hàng được tiếp cận dựa trên những tiêu chuẩn tiên tiến của các trường đại học danh tiếng trên thế giới (Đại học Monash tại Úc, đại học Leeds và đại học Cardiff tại Vương Quốc Anh) theo ba khía cạnh: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trên cơ sở phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (giảng viên giảng dạy được đào tạo bài bản; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy bảo đảm tiêu chuẩn; đáp ứng đầy đủ về mặt số lượng và chất lượng các tài liệu học tập…), áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến và nội dung chương trình giảng dạy tiệm cận chuẩn quốc tế, sinh viên chuyên ngành ngân hàng vừa được trang bị những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực tài chính nói chung vừa có những kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyên nghiệp về ngân hàng; do vậy cơ hội nghề nghiệp rất đa dạng.

PLO1 - Áp dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế và pháp luật vào giải quyết các vấn đề thực tiễn
PLO2 - Áp dụng được kiến thức cơ bản về kinh doanh và quản lý trong hoạt động kinh doanh
PLO3 - Vận dụng được kiến thức chung về tiền tệ, tài chính và ngân hàng trong hoạt động của hệ thống tài chính
PLO4 - Tổ chức thực hiện được hoạt động kinh doanh của ngân hàng và các định chế tài chính khác
PLO5 - Đề xuất được giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng và các định chế tài chính khác
PLO6 - Có năng lực giao tiếp và tương tác hiệu quả trong môi trường làm việc
PLO7 - Có năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc toàn cầu hóa
PLO8 - Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc
PLO9 - Tuân thủ các chuẩn mực xã hội, đạo đức nghề nghiệp và thực thi trách nhiệm xã hội

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Với những kiến thức cơ bản và nâng cao về chuyên ngành được đào tạo, các sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân chuyên ngành Ngân hàng có nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các tổ chức với môi trường làm việc năng động, quốc tế hóa, gồm:
- Các ngân hàng trong và ngoài nước như ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng hợp tác xã;
- Các định chế tài chính trung gian như công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…;
- Các cơ quan quản lý nhà nước về Tài chính - Ngân hàng;
- Các công ty khởi nghiệp (Startup);
- Các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước;
- Các doanh nghiệp kinh doanh khác trên thị trường.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 55 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh" 23.75
2021 55 A00 ; A01 ; D01 ; D90 25.25
2020 190 A00; A01; D01; D90 24.00
2019 220 A00; A01; D01; D90 20.50
2018 270 A00; A01; D01; D90 18.25

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 55 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 27.25
2021 55 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 25.25
2020 23.50

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 2500 2455

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán , Lý , Hóa
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán , Lý , Anh
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn , Toán , Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán , KHTN , Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh