Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính công)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340201; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2012

II. GIỚI THIỆU

Chuyên ngành trang bị những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực tài chính nói chung vừa có những kiến thức, kỹ năng chuyên nghiệp về tài chính công và quản lý tài chính trong khu vực công ở các cấp độ khác nhau - từ hoạch định chính sách cho đến tác nghiệp.

- Kiến thức:
• Nắm vững những kiến thức cơ bản về tài chính nói chung và tài chính công nói riêng
• Nâng cao nhận thức về khu vực công và vai trò của khu vực công trong nền kinh tế
• Hiểu rõ tác động của chính sách tài chính công đến hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội
• Có kiến thức về quản lý tài chính các đơn vị thuộc khu vực công
• Có kiến thức về các kỹ thuật và phương pháp phân tích định lượng những vấn đề tài chính công
• Khả năng phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính công; từ đó gợi ý một số đề xuất và giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính công phù hợp với thực trạng kinh tế-xã hội của đất nước
• Có khả năng nhận diện và quản trị rủi ro trong hoạt động quản lý tài chính công
• Nắm vững các khâu của chu trình quản lý ngân sách như: lập ngân sách, chấp hành ngân sách, quyết toán ngân sách.
• Nắm vững các kiến thức lý thuyết về Thuế, Quản lí thuế, Bảo hiểm xã hội, quản lý ngân sách
• Có kiến thức thực hiện các nghiệp vụ cơ bản về Thuế, Quản lý thuế, nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội; thẩm định dự án đầu tư công.
- Kỹ năng:
• Thực hiện các nghiệp vụ về quản lý tài chính công: Nghiệp vụ Thuế, Kho bạc nhà nước; Lập, phân bổ, điều hành dự toán ngân sách của các cấp ngân sách và của các đơn vị công; Thẩm định dự án đầu tư khu vực công…
• Kỹ năng tác nghiệp các phần hành nghiệp vụ tài chính tại các đơn vị hành chính - sự nghiệp; và các định chế như: ngân hàng nhà nước; ngân hàng chính sách;…
• Kỹ năng phân tích, hoạch định chính sách tài chính vĩ mô; đánh giá tác động chính sách tài chính công đến công bằng xã hội và hiệu quả kinh tế
- Thái độ và hành vi:
• Ý thức tuân thủ và chấp hành tốt các quy định của Hiến pháp và pháp luật
• Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài Trường Đại học Kinh tế tổ chức (chương trình phát triển kỹ năng, chương trình Công tác xã hội, chương trình công tác Đoàn thanh niên – Hội sinh viên,…). Sinh viên phải tích lũy đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại khóa trong toàn khóa đào tạo
• Có phẩm chất đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, và tinh thần học tập suốt đời
• Có tinh thần làm việc độc lập, sáng tạo, và chuyên nghiệp
- Tin học:
• Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp (đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
- Ngoại ngữ:
• Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc tương đương) trở lên.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Chuyên viên, cán bộ quản lý tại:
- Các cơ quan quản lý tài chính chuyên ngành: Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội,..…
- Các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư...
- Các cơ quan hành chính Nhà nước
- Các đơn vị sự nghiệp công lập
- Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tài chính phi lợi nhuận khác...

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 220 A00; A01; D01; D90 20.50
2018 270 A00; A01; D01; D90 18.25

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 70 69

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh