Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính công)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340201; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2013

II. GIỚI THIỆU

Sự đổi mới trong lĩnh vực tài chính công đang được Nhà nước chú trọng, đòi hỏi nguồn nhân lực phải qua đào tạo chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của cơ quan nhà nước các cấp; các đơn vị hành chính – sự nghiệp và các tổ chức tài chính khác. Chuyên ngành Tài chính công là một trong hai chuyên ngành do khoa Ngân hàng phụ trách; đây cũng là chuyên ngành đào tạo hiện có duy nhất tại Miền Trung – Tây Nguyên.
Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính công được tiếp cận dựa trên những tiêu chuẩn tiên tiến của các trường đại học danh tiếng trên thế giới (Đại học Queensland tại Úc, và đại học Southampton tại Vương Quốc Anh) theo ba khía cạnh: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trên cơ sở phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực (giảng viên giảng dạy được đào tạo bài bản; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy bảo đảm tiêu chuẩn; đáp ứng đầy đủ về mặt số lượng và chất lượng các tài liệu học tập…), áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến và nội dung chương trình giảng dạy tiệm cận chuẩn quốc tế, sinh viên chuyên ngành tài chính công vừa được trang bị những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực tài chính nói chung vừa có những kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyên nghiệp về tài chính công và quản lý tài chính trong khu vực công ở các cấp độ khác nhau - từ hoạch định chính sách cho đến tác nghiệp; do vậy có hội nghề nghiệp rất đa dạng.

PLO1 - Áp dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế và pháp luật vào giải quyết các vấn đề thực tiễn
PLO2 - Áp dụng được kiến thức cơ bản về kinh doanh và quản lý trong hoạt động kinh doanh
PLO3 - Vận dụng được kiến thức chung về tiền tệ, tài chính và ngân hàng trong hoạt động của hệ thống tài chính
PLO4 - Tổ chức thực hiện được các nghiệp vụ trong các đơn vị quản lý tài chính công và các hoạt động tài chính trong khu vực công
PLO5 - Đề xuất được giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính công
PLO6 - Có năng lực giao tiếp và tương tác hiệu quả trong môi trường làm việc
PLO7 - Có năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc toàn cầu hóa
PLO8 - Có năng lực sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc
PLO9 - Tuân thủ các chuẩn mực xã hội, đạo đức nghề nghiệp và thực thi trách nhiệm xã hội

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Các cơ quan quản lý tài chính chuyên ngành: Thuế, Hải quan, Kho bạc nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Kiểm toán nhà nước;
- Các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, đầu tư công;
- Các đơn vị hành chính Nhà nước;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập;
- Các công ty tư vấn tài chính, thuế;
- Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tài chính phi lợi nhuận khác;
- Các doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;
- Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp cũng sẽ có cơ hội việc làm tại các định chế tài chính như: ngân hàng thương mại; quỹ tín dụng nhân dân; tổ chức tài chính vi mô; công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính; công ty đầu tư, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, ... và các vị trí việc làm khác liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng trong các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 55 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh" 23.75
2021 55 A00 ; A01 ; D01 ; D90 25.25
2020 190 A00; A01; D01; D90 24.00
2019 220 A00; A01; D01; D90 20.50
2018 270 A00; A01; D01; D90 18.25

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2022 55 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 27.25
2021 55 "1. Toán + Vật lý + Hóa học2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh" 25.25
2020 23.50

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 70 69

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán , Lý , Hóa
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán , Lý , Anh
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn , Toán , Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán , KHTN , Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh