Ngành Tâm lý học (Chất lượng cao)

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7310401CLC; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2018

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 50 C00; D01; B00 15.25
2018 50 C00; D01; B00 15.40