Ngành Thương mại điện tử

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7340122; Mã trường: DDQ; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2013

II. GIỚI THIỆU

Đào tạo 4 năm. Cử nhân chuyên ngành thương mại điện tử được trang bị một cách có hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, kinh doanh và quản lý, tài chính,… đặc biệt về thương mại điện tử và công nghệ thông tin nhằm thực hiện những hoạt động thương mại trên nền tảng công nghệ thông tin, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động thương mại điện tử.

 Kiến thức
Kiến thức cơ bản
• Hiểu rõ những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị
• Am hiểu những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, kinh doanh và quản lý, tài chính
• Am hiểu những kiến thức cơ bản về toán ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh.
Kiến thức chuyên ngành
• Am hiểu quy trình lập kế hoạch và triển khai các dự án công nghệ thông tin
• Nắm được các nguyên lý căn bản về kỹ thuật lập trình và phát triển các ứng dụng trên các nền tảng khác nhau
• Nắm bắt được các nguyên lý, cấu trúc và kỹ thuật truyền thông của hệ thống mạng máy tính
• Hiểu rõ những hệ thống thông tin quản lý trong các tổ chức và doanh nghiệp
• Vận dụng kiến thức công nghệ thông tin nhằm quản trị dữ liệu trong các tổ chức và doanh nghiệp đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy đủ, an toàn và bảo mật
• Xây dựng và quản trị những website phục vụ hoạt động kinh doanh
• Vận dụng công nghệ thông tin nhằm quản trị các giao dịch, quan hệ khách hàng, chuỗi cung ứng... một cách an toàn, hiệu quả
• Vận dụng những mô hình kinh doanh phù hợp trong môi trường kinh doanh điện tử
• Xây dựng và quản trị các chiến lược marketing điện tử, chiến lược thương mại điện tử
• Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của các cấp trên ra quyết định.
 Kỹ năng
Kỹ năng cơ bản
• Kỹ năng truyền thông: Trình bày ý tưởng và thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ, và hiệu quả theo những cách thức phù hợp; lắng nghe và thấu hiểu; tạo điều kiện trao đổi ý tưởng và thông tin cởi mở, trung thực, và thẳng thắn với người khác; giải thích các vấn đề và ra quyết định một cách thích hợp cho từng đối tượng
• Kỹ năng làm việc nhóm: Phác thảo, định hướng, xây dựng mối quan hệ như gắn kết, tạo động cơ, đồng cảm, chia sẻ trong công việc giữa các thành viên trong nhóm
• Kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Điều khiển, phân công, đánh giá, phát triển và duy trì mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác, khả năng ra quyết định, tạo và thực hiện sự thay đổi trong đơn vị; phân bổ và sử dụng hiệu quả nhân sự, thời gian và nguồn lực cần thiết khác để hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và kỳ vọng trong công việc; giữ vững mục tiêu và kiểm soát tiến trình tiến tới mục tiêu; đánh giá được những đóng góp và hiệu suất của người lao động
• Kỹ năng giao tiếp: Nhận thức, đáp ứng, và đánh giá nhu cầu, cảm xúc và khả năng của người khác; chấp nhận sự khác biệt giữa các cá nhân và văn hóa; quản lý các mối quan hệ một cách tích cực để giảm thiểu tác động cá nhân, bao gồm việc kiểm soát cảm xúc và phản ứng của chính mình; cung cấp các hỗ trợ thích hợp cho những người khác
Kỹ năng nghề nghiệp
• Tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề: Xác định được vấn đề hiện tại và tiềm năng; nhận thức và đo lường ảnh hưởng của những yếu tố chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đến sự phát triển thương mại điện tử và đề xuất những giải pháp thích hợp mang tính chiến lược
• Kỹ năng phân tích kinh doanh: Sử dụng thành thạo công cụ và phương pháp thích hợp nhằm phân tích, đánh giá kết quả và hiệu quả kinh doanh, từ đó đề xuất những chính sách kinh doanh phù hợp
• Kỹ năng Marketing: Vận dụng thành thạo các công cụ Marketing trong môi trường kinh doanh điện tử.
 Thái độ hành vi
• Chính trực: Nuôi dưỡng và bồi đắp lòng chính trực cho sinh viên vì lòng chính trực chính là tâm thế cơ bản nhất giúp cho công việc kinh doanh thành công trên mọi ý nghĩa
• Tôn trọng cá nhân: Đề cao sự đa dạng, tôn trọng quyền lợi và sự khác biệt giữa các cá nhân
• Tự tin: Rèn luyện cho sinh viên tự tin trong công việc, trong cuộc sống, trong mọi tình huống
• Hợp tác: Rèn luyện cho sinh viên tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và đối tác trong mọi tình huống góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc
• Tích cực đổi mới trong công việc, sẵn sàng trải nghiệm, học tập suốt đời: Luôn nhận thức rằng hoạt động thương mại điện tử biến động không ngừng và đòi hỏi sẵn sàng trải nghiệm, tích cực học tập, học tập suốt đời để thích nghi và phát triển
• Tuân thủ quy định pháp luật và hành vi phù hợp: Am hiểu và thực hiện các hành vi phù hợp với các yêu cầu của pháp luật và những qui định, qui chế của tổ chức
• Quyết định dựa trên nền tảng đạo lý: Ra quyết định trên cơ sở cân nhắc các yếu tố đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội và đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ Hệ thống pháp luật liên quan đến thương mại điện tử: Luật giao dịch điện tử, luật công nghệ thông tin, luật thương mại, những nghị định
Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội
 Tin học
• Sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ thông tin để quản trị dữ liệu, phát triển các ứng dụng web thương mại
 Ngoại ngữ
• Kỹ năng về ngoại ngữ: Có thể giao tiếp kinh doanh với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc tương đương) trở lên.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Có thể làm việc ở các chức danh từ chuyên viên đến quản trị viên ở doanh nghiệp hoạt động thuần TMĐT, doanh nghiệp và tổ chức có hoạt động TMĐT; chuyên viên trong các cơ quan quản lý nhà nước về TMĐT; chuyên viên trong các tổ chức tư vấn và cung cấp các giải pháp TMĐT; nghiên cứu viên, giảng viên TMĐT trong các tổ chức nghiên cứu và đào tạo.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 100 A00; A01; D01; D90 21.25
2018 140 A00; A01; D01; D90 17.75

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 70 66

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh
     - D01: Văn + Toán + Tiếng Anh
     - D90: Toán + KHTN + Tiếng Anh