Ngành Toán ứng dụng

I. THÔNG TIN

Mã ngành: 7460112; Mã trường: DDS; Năm bắt đầu tuyển sinh: 2012

II. GIỚI THIỆU

“Mọi tổ chức và doanh nghiệp lớn đều cần những người có trình độ về toán ở mức sau đại học để tham gia các vấn đề kỹ thuật, tài chính và chiến lược cho tổ chức, doanh nghiệp đó. Đấy là hướng đi của thế giới trong thế kỷ 21”. Riêng tập đoàn Microsoft của Mỹ có hơn 1000 nhà toán học được tuyển dụng từ khắp thế giới. Con số này tương đương với số lượng tiến sĩ toán học ở Việt Nam. Đây là con số “nói lên” trọng trách của việc đào tạo ngành Toán ứng dụng ở Việt Nam hiện nay.

VỀ KIẾN THỨC
- Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức cơ bản của toán học, vật lý và tin học.
- Trình độ ngoại ngữ: đọc thành thạo tài liệu bằng tiếng Anh; có khả năng viết báo cáo chuyên ngành bằng tiếng Anh; trình bày các báo cáo chuyên đề bằng tiếng Anh
.- Hiểu biết các vấn đề đương đại liên quan đến lĩnh vực Toán học, đặc biệt là Toán ứng dụng.
- Hiểu biết cơ bản về những lĩnh vực trong cuộc sống cần đến thống kê và dự báo, cần đến các mô hình toán học, cần đến các thuật toán và chương trình để xử lý.
VỀ KỸ NĂNG
- Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Nắm vững các kiến thức chuyên ngành đào tạo và vận dụng chúng vào các lĩnh vực Kinh tế;
+ Công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan đến thông kê và dự báo. Xây dựng các mô hình để mô phỏng, đưa ra thuật toán để giải quyết các vấn đề của cuộc sống.
- Kỹ năng mềm:
+ Có khả năng làm việc độc lập;
+ Làm việc theo nhóm và với cộng đồng;
+ Thu thập và xử lý thông tin để giải quyết vấn đề trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, thích ứng với điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường trong nước. Sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ phục vụ tốt cho công việc chuyên môn và quản lý;
+ Có khả năng viết báo cáo, trình bày ý tưởng qua lời nói và hình ảnh.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

- Dạy toán ứng dụng cho các trường cao đẳng, trung cấp,…
- Tham gia xây dựng thuật toán cho các phần mềm ứng dụng.
- Ứng dụng các mô hình toán học để phân tích số liệu phục vụ cho việc đánh giá và dự báo; phân tích, đánh giá các số liệu thống kê; phân tích, đánh giá cung cầu của thị trường.
- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí công việc ở các cơ sở sau:
+ Các công ty tài chính: công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm;
+ Các công ty cần xử lý số liệu lớn: công ty nghiên cứu thị trường, vận tải biển, hàng không;
+ Các viện thống kê: cục thống kê, các viện nghiên cứu (y học, toán học, cơ học...);
+ Các bộ phận kế hoạch, tài chính, nghiên cứu thị trường trong các tổ chức doanh nghiệp hay các bộ phận kế hoạch, thiết kế sản phẩm, điều độ sản xuất trong các đơn vị sản xuất.

V. ĐIỂM CHUẨN

+ Theo điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia:

Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 40 A00; A01 18.50
2018 30 A00; A01 21.00

+ Theo Học bạ:
Năm Chỉ tiêu Tổ hợp tuyển Điểm chuẩn
2019 20 1. Toán + Vật lý + Hóa học;2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 18.85

VI. THỐNG KÊ

Năm Số ra trường Số có việc làm
2018 350 245

+ Thông tin tổ hợp môn:
     - A00: Toán + Vật lý + Hóa học
     - A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh