Các con số thống kê

45% thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 29 tháng 8 năm 2018, lần xem: 352

Số lượng thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2018 đến từ 53 tỉnh thành khác nhau. Tuy nhiên, thí sinh chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền Trung, đông nhất là thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, sau đó đến các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An.... Số lượng thí sinh của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chiếm gần 46% trên tổng số thí sinh trúng tuyển.   

 

 

 

 

Số liệu thống kê thí sinh trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng năm 2018 theo tỉnh thành cụ thể như sau:     

Tên tỉnh

DDK

DDQ

DDS

DDF

DSK

DDV

DDP

DDY

DDI

DDG

Tỉ lệ

Đà Nẵng

712

858

745

507

179

66

10

33

62

2

24,27%

Quảng Nam

718

738

657

375

259

4

20

42

51

 

21,90%

Thừa Thiên -Huế

522

295

33

59

58

1

2

21

35

 

7,84%

Quảng Ngãi

194

173

144

95

171

1

2

20

25

 

6,31%

Quảng Trị

215

231

95

95

80

3

1

13

30

 

5,83%

Nghệ An

273

217

80

117

21

1

1

13

13

 

5,63%

Hà Tĩnh

186

166

76

98

44

2

2

16

18

 

4,65%

Gia Lai

64

119

112

87

65

 

55

15

39

1

4,26%

Quảng Bình

152

169

49

65

47

1

5

6

26

 

3,98%

Đắk Lắk

85

163

100

51

53

3

11

21

25

 

3,91%

Kon Tum

32

61

80

21

23

 

135

1

6

2

2,76%

Bình Định

66

56

69

35

67

2

9

17

9

 

2,52%

Thanh Hoá

48

58

17

54

3

1

 

 

7

 

1,44%

Phú Yên

24

21

23

18

13

 

2

6

6

 

0,86%

Khánh Hoà

25

23

16

14

10

 

 

4

4

 

0,73%

Đăk Nông

14

25

15

14

2

 

5

7

5

 

0,67%

Lâm Đồng

16

14

15

8

7

 

2

6

3

 

0,54%

Nam Định

6

7

7

12

1

 

 

1

 

 

0,26%

Hà Nội

3

9

6

8

1

 

 

1

2

 

0,23%

Ninh Thuận

3

5

6

1

1

 

 

3

3

 

0,17%

Tp. Hồ Chí Minh

2

8

5

2

1

 

 

 

2

 

0,15%

Thái Bình

4

4

3

7

 

 

 

 

1

 

0,15%

Bình Thuận

1

5

3

1

1

 

 

2

 

 

0,10%

Đồng Nai

1

6

2

3

 

 

 

 

1

 

0,10%

Bình Phước

1

1

1

3

1

 

1

2

1

 

0,08%

Ninh Bình

 

8

1

1

 

 

 

 

 

 

0,08%

Các tỉnh khác

12

21

9

19

3

2

1

7

3

 

0,59%

Tổng cộng

3379

3461

2369

1770

1111

87

264

257

377

5

 

Xét theo trường: số sinh viên trúng tuyển Trường Đại học Bách khoa (DDK) chủ yếu đến từ các tỉnh là Đà Nẵng (712 sinh viên), Quảng Nam (718 sinh viên) và Thừa Thiên – Huế (522 sinh viên).

Trường Đại học Kinh tế (DDQ) có 858 sinh viên đến từ thành phố Đà Nẵng, chiếm 24,79% số sinh viên trúng tuyển, tiếp đến là tỉnh Quảng Nam (738 sinh viên, chiếm tỉ lệ 21,32%).

Trường Đại học Sư phạm (DDS), số sinh viên trúng tuyển chủ yếu vẫn đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam với tỉ lệ lần lượt là 31,45% và 27,73%.

Các trường còn lại như trường Đại học Ngoại ngữ (DDF), trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (DSK), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (DDV), Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP), Khoa Y Dược (DDY), Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (DDI), Khoa Giáo dục Thể chất (DDG) đều có đa số sinh viên trúng tuyển năm 2018 đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam. 

 

 

Xét theo địa phương: Học sinh thành phố Đà Nẵng chọn vào Đại học Đà Nẵng theo thứ tự  bốn trường như sau: Trường Đại học Kinh tế (DDQ) chiếm 27,03%, sau đó đến trường Đại học Sư phạm (DDS) với tỉ lệ 23,47%, trường Đại học Bách khoa (DDK) có tỉ lệ là 22,43% và trường Đại học Ngoại ngữ (DDF) chiếm 15,94%. Sau đó đến các trường như trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (DSK), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (DDV), Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (DDI), Khoa Y Dược (DDY), Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP) và Khoa Giáo dục Thể chất (DDG).