Điểm chuẩn

Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2016

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019, lần xem: 46

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đợt 1 năm 2016.

Xem chi tiết tại đây.

Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp xét tuyển (xem tại đây), điểm chuẩn công bố là điểm chuẩn thấp nhất.