Điểm chuẩn

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 06/10 đến 12/10/2020

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020, lần xem: 455

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 06/10 đến 12/10/2020 như sau:

TT

Trường

Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

Điểm chuẩn

1

VKU

Công nghệ kỹ thuật máy tính

7480108

18.05

2

VKU

Công nghệ thông tin

7480201

20

3

VKU

Quản trị kinh doanh

7340101

18.25