Điểm chuẩn

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến 15/10/2020

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020, lần xem: 16

Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến 15/10/2020 như sau:

TT

Trường

Ngành/chuyên ngành tuyển sinh

Mã ngành

Điểm chuẩn

1

DDS

Giáo dục Công dân

7140204

18.5

2

DDS

Giáo dục Chính trị

7140205

18.5

3

DDS

Sư phạm Tin học

7140210

18.5

4

DDS

Sư phạm Vật lý

7140211

18.5

5

DDS

Sư phạm Sinh học

7140213

18.5

6

DDS

Sư phạm Lịch sử

7140218

18.5

7

DDS

Sư phạm Khoa học tự nhiên

7140247

18.5

8

DDS

Sư phạm Lịch sử- Địa lý

7140249

18.5

9

DDS

Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học

7140250

18.5