Thông báo

Danh sách thí sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi năng khiếu năm 2019

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2019, lần xem: 237

Đại học Đà Nẵng công bố Danh sách thí sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi năng khiếu: xem tại đây.

Các thí sinh đã đăng ký dự thi nhưng chưa có tên trong danh sách liên hệ với Ban Đào tạo - Đại học Đà Nẵng qua số điện thoại 0236.3835345- bấm số 1 để đối chiếu.