Thông báo

Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học hệ chính quy 2019

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2019, lần xem: 189

Đại học Đà Nẵng thông báo Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu như sau: 

 1. Lịch thi các môn năng khiếu:

    - Trường Đại học Bách khoa xem tại đây

    - Trường Đại học Sư phạm xem tại đây 

 2. Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu: xem tại đây.

    Đại học Đà Nẵng sẽ gửi thông tin dự thi đến hộp thư điện tử của từng thí sinh và gửi Giấy báo dự thi qua đường bưu điện. 

    Các thí sinh đã đăng ký dự thi nhưng chưa nhận được giấy báo liên hệ với Ban Đào tạo qua số điện thoại trực tuyển sinh 0236 3835005.