Đề án, chỉ tiêu tuyển sinh

Đề án tuyển sinh nhóm vào Đại học Đà Nẵng năm 2016

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019, lần xem: 135

Các Trường, Phân hiệu, Khoa, Viện tham gia đề án:

 1.    Trường Đại học Bách khoa

 2.    Trường Đại học Kinh tế

 3.    Trường Đại học Sư phạm

 4.    Trường Đại học Ngoại ngữ

 5.    Trường Cao đẳng Công nghệ

 6.    Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin

 7.    Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

 8.    Khoa Y Dược

 9.    Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

Xem chi tiết nội dung đề án tại đây.
Phiếu đăng ký xét tuyển nhóm vào Đại học Đà Nẵng- Đợt 1 (Mẫu 2A).
Phiếu đăng ký xét tuyển nhóm vào Đại học Đà Nẵng- Đợt bổ sung (Mẫu 2B).