Đề án, chỉ tiêu tuyển sinh

Đề án tuyển sinh riêng vào Đại học Đà Nẵng năm 2016

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019, lần xem: 196

     Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giao quyền tự chủ cho các trường trong công tác tuyển sinh, năm 2016 Đại học Đà Nẵng tiếp tục kết hợp tuyển sinh dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi do trường đại học chủ trì với tuyển sinh dựa trên kết quả học bạ (tuyển sinh riêng). 

    Các đơn vị chỉ tuyển sinh theo kết quả thi THPT quốc gia gồm: trường Đại học Bách Khoa (ĐHBK), trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Ngoại ngữ, trường Đại học Sư phạm (ĐHSP), khoa Y Dược. 

    Các đơn vị vừa tuyển sinh theo kết quả thi THPT quốc gia, vừa tuyển sinh riêng gồm: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt- Anh, trường Cao đẳng Công nghệ (CĐCN), trường Cao đẳng Công nghệ thông tin. 

    Các ngành xét tuyển theo kết quả môn thi năng khiếu (do ĐHĐN tổ chức thi) kết hợp với kết quả thi THPT quốc gia gồm:

Kiến trúc (ĐHBK).

Sư phạm âm nhạc (ĐHSP).

Giáo dục Mầm non (ĐHSP).

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc (CĐCN): riêng trường CĐCN chấp nhận kết quả môn thi năng khiếu do các trường Đại học khác tổ chức thi.

 

Xem chi tiết nội dung đề án tại đây.

CÁC TIN LIÊN QUAN