Đề án, chỉ tiêu tuyển sinh

Đề án tuyển sinh năm 2019 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (cập nhật ngày 09/9/2019)

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 17 tháng 9 năm 2019, lần xem: 602

Năm 2019, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019 và xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ).

Xem nội dung Đề án tại đây.

 

CÁC TIN LIÊN QUAN