Đề án, chỉ tiêu tuyển sinh

Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (cập nhật ngày 01/3/2019)

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2019, lần xem: 1282

Năm 2019, Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 12468 chỉ tiêu theo kết quả thi THPT QG và theo học bạ vào 10 cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc. 

 1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:

 Các CSGDĐH tuyển sinh gồm: Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN, ĐHSP, ĐHSPKT, PH Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện NC&ĐT Việt- Anh, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, Khoa GDTC. 

  Xem nội dung chi tiết tại đây.

 2. Xét tuyển theo học bạ:

 Các CSGDĐH tuyển sinh gồm: Trường ĐHBK, ĐHSP, ĐHSPKT, PH Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt- Anh, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, Khoa GDTC. 

  Xem nội dung chi tiết tại đây.

CÁC TIN LIÊN QUAN