Đề án, chỉ tiêu tuyển sinh

Đề án tuyển sinh năm 2022 của các cơ sở đào tạo thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2022, lần xem: 1189

Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2022 như sau:

1. Trường Đại học Bách khoa: ngày 30/6; cập nhật ngày 12/7; cập nhật ngày 13/7

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạm: ngày 04/7cập nhật ngày 04/8

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: ngày 30/6; cập nhật ngày 13/7

6. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: ngày 29/6; cập nhật ngày 15/7

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

9. Khoa Y - Dược

CÁC TIN LIÊN QUAN