Kết quả thi, xét tuyển

Kết quả xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng theo kết quả thi THPT Quốc gia - đợt tuyển sinh bổ sung từ 13/8 đến 17/8/2017

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 15 tháng 1 năm 2019, lần xem: 144

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển vào các đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng theo hình thức xét tuyển kết quả thi THPT Quốc gia, đợt tuyển sinh từ ngày 13/8 đến ngày 17/8/2017.

Thí sinh xem Điểm trúng tuyển tại đây.

Thí sinh xem Danh sách trúng tuyển của các đơn vị thành viên tại các link tương ứng:

1. Trường Đại học Sư phạm.

2. Trường Đại học Ngoại ngữ

3. Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

4. Khoa Công nghệ.

5. Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

6. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

CÁC TIN LIÊN QUAN