Thông tin đăng ký xét tuyển

Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 (cập nhật)

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019, lần xem: 922

Năm 2019, Đại học Đà Nẵng dự kiến tuyển sinh 12507 chỉ tiêu theo kết quả thi THPT QG và theo học bạ vào 10 cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc. 

 1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:

 Các CSGDĐH tuyển sinh gồm: Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN, ĐHSP, ĐHSPKT, PH Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện NC&ĐT Việt- Anh, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, Khoa GDTC. 

  Xem nội dung chi tiết thông tin ĐKXT theo kết quả thi THPT quốc gia: cập nhật ngày 27/3, cập nhật ngày 11/4, cập nhật ngày 24/6

 2. Xét tuyển theo học bạ:

 Các CSGDĐH tuyển sinh gồm: Trường ĐHBK, ĐHSP, ĐHSPKT, PH Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt- Anh, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, Khoa GDTC. 

   Xem nội dung chi tiết thông tin ĐKXT theo học bạ: cập nhật ngày 27/3, cập nhật ngày 11/4, cập nhật ngày 22/5, cập nhật ngày 24/6

CÁC TIN LIÊN QUAN