Thông tin đăng ký xét tuyển

Thông tin đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng trình độ đại học hệ chính quy năm 2019

Ngày đăng: Thứ sáu, ngày 1 tháng 2 năm 2019, lần xem: 397

Đại học Đà Nẵng công bố Thông tin đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2019 của các cơ sở giáo dục đại học thành viên:

1. Trường Đại học Bách khoa

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạm

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

6. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

8. Khoa Y Dược

9. Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

10. Khoa Giáo dục thể chất