Thông tin đăng ký xét tuyển

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh bổ sung vào một số cơ sở đào tạo thành viên

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 6 tháng 10 năm 2020, lần xem: 328

Đại học Đà Nẵng tiếp tục tuyển sinh bổ sung vào một số ngành tại các cơ sở đào tạo thành viên. Các thí sinh chưa trúng tuyển có cơ hội đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng xét theo kết quả thi THPT hoặc xét theo học bạ. Để biết thông tin chi tiết về điều kiện tuyển, thí sinh theo dõi các thông báo tuyển sinh bổ sung như sau:

1. Đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ)

- Trường Đại học Bách khoa xét tuyển theo học bạ, đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến ngày 10/10, xem chi tiết tại đây

Trường Đại học Sư phạm xét tuyển theo học bạ, đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến ngày 15/10, xem chi tiết tại đây

- Phân hiệu Kontum xét tuyển theo học bạ, đợt bổ sung từ ngày 25/9 đến ngày 10/10, xem chi tiết tại đây 

Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh xét tuyển theo học bạ, đợt bổ sung từ ngày 07/10 đến ngày 15/10, xem chi tiết tại đây

- Phân hiệu Kontum xét tuyển theo học bạ, đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến ngày 31/10, xem chi tiết tại đây 

2. Đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT

- Trường Đại học Sư phạm xét tuyển theo kết quả thi THPT, đợt bổ sung từ ngày 08/10 đến ngày 15/10, xem chi tiết tại đây

- Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh xét tuyển theo kết quả thi THPT, đợt bổ sung từ ngày 05/10 đến ngày 09/10, xem chi tiết tại đây

- Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn xét tuyển theo kết quả thi THPT, đợt bổ sung từ ngày 06/10 đến ngày 12/10, xem chi tiết tại đây

Phân hiệu Kontum xét tuyển theo theo kết quả thi THPT, đợt bổ sung từ ngày 15/10 đến ngày 21/10, xem chi tiết tại đây


CÁC TIN LIÊN QUAN