Thông tin đăng ký xét tuyển

Thông tin đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo thành viên của Đại học Đà Nẵng năm 2022

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 27 tháng 1 năm 2022, lần xem: 1172

Đại học Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký xét tuyển vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2022, trình độ đại học, hệ chính quy như sau:

1. Trường Đại học Bách khoa: ngày 04/5; cập nhật ngày 19/5; cập nhật ngày 30/6; cập nhật ngày 12/7; cập nhật ngày 13/7; cập nhật ngày 03/8

2. Trường Đại học Kinh tế: ngày 29/4; cập nhật ngày 12/7

3. Trường Đại học Sư phạm: ngày 05/5; cập nhật ngày 13/5; cập nhật ngày 08/6; cập nhật ngày 24/6; cập nhật ngày 14/7; cập nhật ngày 04/8

4. Trường Đại học Ngoại ngữ: ngày 27/4; cập nhật ngày 10/5; cập nhật ngày 09/6; cập nhật ngày 13/7; cập nhật ngày 15/8

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: ngày 06/5; cập nhật ngày 19/5; cập nhật ngày 30/6; cập nhật ngày 11/7; cập nhật ngày 13/7

6. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn: ngày 30/4; cập nhật ngày 14/5; cập nhật ngày 02/6; cập nhật ngày 03/6; cập nhật ngày 18/6; cập nhật ngày 08/7

7. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: ngày 06/4; cập nhật ngày 03/6; cập nhật ngày 08/6; cập nhật ngày 11/7

8. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh: ngày 9/5; cập nhật ngày 13/5; cập nhật ngày 09/6; cập nhật ngày 23/6; cập nhật ngày 13/7

9. Khoa Y - Dược: ngày 25/01; cập nhật ngày 03/6

CÁC TIN LIÊN QUAN