Trường Đại học Ngoại ngữ

Đặt câu hỏi

thầy cô ơi ,em có thể cùng lúc nộp hồ sơ xét hai phương thức (phương thức 2+phương thức 3) cùng lúc vào trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng được không ạ

Ngày đăng: Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020, lần xem: 180

Được em nhé, em có thể đăng ký nộp nhiều phương thức để xét tuyển.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi