Trường Đại học Bách khoa

Đặt câu hỏi

Trường mình có xét học bạ đợt 2 hay đợt 3

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 17 tháng 8 năm 2021, lần xem: 220

Chào em, hiện nay Trường ĐH Bách khoa đang mở xét học bạ bổ sung, các Trường còn lại của Đại học Đà Nẵng đã hết hạn xét học bạ rồi.

Em vui lòng vào ts.udn.vn để tiến hành đăng ký.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi