Trường Đại học Bách khoa

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi em muốn nạp hồ sơ xét tuyển học bạ vào ngành chế tạo máy của Trường Đại học Bách khoa Đà Năng thì làm thế nào ạ ?

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 4 tháng 5 năm 2022, lần xem: 195

Chào em

ĐHĐN qui định thời gian đăng ký xét tuyển học bạ từ ngày 10/5/2022 đến 05/6/2022 .Địa chỉ đăng ký: https://ts.udn.vn

Thông tin chi tiết có trên trang https://ts.udn.vn/DHCD/Chinhquy/DHTbao/8005. Em đọc thông báo và làm theo hướng dẫn nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi