Trường Đại học Bách khoa

Đặt câu hỏi

Cho em được hỏi là năm nay đhđn có mở lớp tuyển sinh liên thông ngành công nghệ thực phẩm không ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020, lần xem: 208

Hiện nay, Đại học Đà Nẵng chưa có kế hoạch, thông báo tuyển sinh liên thông hệ Chính quy lên đại học đối với các trường thuộc ĐHĐN. Bạn vui lòng theo dõi thông tin tuyển sinh của ĐHĐN sẽ được đăng trên trang web: ts.udn.vn.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi