Trường Đại học Kinh tế

Đặt câu hỏi

Lúc em tra trên mạng về mã ngành của logistics và quản lí chuỗi cũng ứng của ĐHBKĐN thì hiện ra là 751061 nhưng khi vào ưeb tra tên thì lại là quản lí công nghiệp. Vậy cho em hỏi nếu em muốn học chuyên ngành về quản lí chuỗi cũng ứng của BKĐN thì đăng ký vào quản lí công nghiệp ạ?

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 7 tháng 5 năm 2024, lần xem: 53

Chào em, để học chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và logistics em phải đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh. Thông tin chi tiết tại http://due.udn.vn/vi-vn/tuvantuyensinh2024/gt/cid/5417CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi