Trường Đại học Kinh tế

Đặt câu hỏi

ngành kế toán năm này có khả năng lấy thấp điểm hơn năm 2022 không ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023, lần xem: 69

Chào em, điểm chuẩn chỉ có khi hoàn thành việc xét tuyển nên hiện nay chưa thể đưa ra nhận định cao hay thấp em nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi