Trường Đại học Sư phạm

Đặt câu hỏi

Cho em hỏi là em thấy trên mạng thông tin là trường Đại học Đà Nẵng với Đại học Sư phạm Đà Nẵng là riêng. Mã trường cũng riêng phải không ạ. Em cần thông tin kĩ để làm hồ sơ

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020, lần xem: 158

Chào em, hàng năm Đại học Đà nẵng tổ chức tuyển sinh chung cho các trường thành viên, mỗi trường có mã tuyển sinh riêng, với trường ĐHSP thì mã là DDS, thông tin chi tiết về các ngành có tuyển sinh theo từng phương thức em tham khảo trên trang tuyển sinh của ĐHĐN nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi