Trường Đại học Sư phạm

Đặt câu hỏi

Cho e hỏi, vừa rồi e có đăng ký xét học bạ vào trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng nhưng trường e họ chưa hoàn thành học bạ để e làm minh chứng. Vậy e có thể xét vào trường không ạ

Ngày đăng: Thứ hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023, lần xem: 55

Chào em, nếu em có xét ngành Sư phạm cần phải bổ sung học lực thì em liên hệ Trường THPT làm giấy xác nhận Học lực cả năm lớp 12 hoặc chờ có bản học bạ chính thức để bổ sung càng sớm càng tốt. Nếu em không cung cấp được minh chứng thì các nguyện vọng vào ngành Sư phạm sẽ không được xét nữa.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi