Trường Đại học Sư phạm

Đặt câu hỏi

Tôi học lực trung bình lớp 12 có thể đki sư phạm âm nhạc không ?

Ngày đăng: Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023, lần xem: 79

Chào em, ngành Sư phạm nếu xét học bạ yêu cầu học lực cả năm lớp 12 loại Giỏi, trường hợp xét bằng điểm thi THPTQG có thể không yêu cầu học lực.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi