Khoa Y Dược

Đặt câu hỏi

Em xin hỏi, nhà trường có xét tuyển ngành y trình độ cao đẳng không ạ? E cảm ơn!

Ngày đăng: Thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 2020, lần xem: 307

Chào em, Khoa Y Dược thuộc ĐHĐN không tuyển sinh đào tạo hệ cao đẳng em nhé.

CÁC MỤC LIÊN QUAN

Đặt câu hỏi